Už od roku 2002 riešime Vaše projekty priemyselného značenia.

TEM módy laserového lúča

Každá aplikácia laseru je unikátna a neexistuje rovnaké riešenie už z princípu nastavenia laseru a kvality lúča.

Laser môže mať rozdielnu kvalitu lúča, ako je Multimode (MM), čo sú dve sústredené kružnice s veľkým bodom lúča, alebo s TEM00 (Transverse Electromagnetic Mode), čo je jeden veľmi malý bod, alebo treťou variantnou je čokoľvek medzi uvedenými dvomi značeniami. Najlepšiu kvalitu lúča a najväčšiu silu má najmenší bod s TEM00. TEM00 sa používa pre značenie do plastu. Rôzne varianty TEM módu lúča vytvára viac obrazcov, dokonca aj napríklad zvar kružníc ako kytička. Ide o vlastnosť alebo princíp riešenia rezonančného obvodu, kedy sa dá doladením zrkadiel v rezonátore upraviť jednotlivé Gaussové módy tak, aby sa vytvorilo n bodov v horizontálnom smere a m bodov vo vertikálnom smere a tiež q v osovom smere. Index v čísle TEM udáva hodnotu nmq, teda TEM s indexom TEM 00 je žiadny ďalší bod v žiadnej ose, teda sústredené kružnice a najsilnejšia a najmenšia stopa laserového lúča. Pri iných módoch môžeme hovoriť o istom type frekvenčnej degenerácie lúča laseru.

laser 22 1