Už od roku 2002 riešime Vaše projekty priemyselného značenia.

Princíp maskového laseru

Prvé predstavenie maskového laseru bolo začiatkom 70. rokov s veľkosťou plochy 25x28 mm. Lúč laseru osvetľuje kovovú masku, na ktorej je požadovaný kód alebo obrázok, ktorý sa má značiť na predmet.

Cez kovovú masku prechádzajú lúče, ktoré idu na optiku, ktorá zaostruje na produkt. Lúče, ktoré neprejdú cez masku, zaniknú, premenia sa na teplo. Veľkosť obrázku značeného na produkt sa dá zmeniť polohou, vzdialenosťou od optiky.

laser 12 1

Väčšinou sa používa CO2 laser typu TEA - Transversely Excited, Atmospheric pressure, tento typ laseru má vysokú špičku výkonu, typicky 2 – 12 MW a veľmi krátky pulz, typicky asi 3-6 μm. Zásadné sú tieto dve vlastnosti laseru plus fakt, že celý nápis je aplikovaný naraz a teda veľmi rýchlo. Tento laser je unikátny pre značenie za pohybu, pri veľmi vysokej rýchlosti značenia a to až do 500 m/min (vektorový laser má možnosť tlače štandardne okolo 300m/min, špeciály až do 450/min). Použitie laseru je typické pre pivovary a nápojový priemysel. Tieto lasery produkujú značenie typicky do 30 produktov za sekundu. Pokiaľ je veľmi málo značení, okolo 3 až 5 znakov, tak sa dá produkovať až do 100 produktov za sekundu.
Pretože kód je vyzeraný do kovovej masky, je jeho formát nemenný a je možné ho zmenšiť iba výmenou masky. Pokiaľ je potrebné meniť kód, tak sa často používa rotujúci kotúč, ktorý obsahuje viac masiek a pomocou elektroniky je nastavená požadovaná maska. Je tak možné mať relatívne premenný kód. Nevýhodou je pomalá zmena kódu a tiež veľmi drahý systém masiek.
Vo všeobecnosti je systém veľmi veľký, vyžaduje externé chladenie a externú dodávku plynu. Celkovo je systém často fixovaný ku konkrétnej linke a nie je prenosný.

TOTO NIE JE SOLARIS LASER SYSTÉM. Solaris Laser používa vektorový vychyľovací systém.