Už od roku 2002 riešime Vaše projekty priemyselného značenia.

Nastavenie parametrov laseru

Jedná sa predovšetkým o výkon laseru, rýchlosť skenovacích zrkadiel, frekvenciu pulzov, nezaostrený spot lúča, opakovanie značenia a vyplnenie tvarov kriviek.

Výkon laseru    
- výstupná sila lúča     
Vyšší výkon znamená tučnejšiu stopu a hlbšie značenie. Naopak nižší výkon znamená presný opak, nedostatočne hlboké značenie, veľmi tenká stopa. Pokiaľ sa výkon preženie tak je prepálený povrch, tepelne poškodený, ohorené okraje.

Rýchlosť skenovacích zrkadiel
- nastavuje rýchlosť pohybu lúča     
Vysoká rýchlosť znamená kratší značiaci čas. Pokiaľ je rýchlosť veľmi vysoká, tak dochádza k nedostatočnému prenosu tepla z laserového lúča a nie je dostatočne vykreslený nápis.

Frekvencia pulzov
- interval pulzov, dávkovanie laseru     
Všeobecne platí, že čím je nižšia frekvencia pulzov, tým je vyššia energia pulzu. Pokiaľ je veľmi nízka frekvencia pulzov a vysoká rýchlosť pohybu skenovacích zrkadiel, tak nie je spojitá čiara lúča na produkte, dochádza k vynechaniu miest a priamka je bodkovaná.

Nezaostrený spot lúča     
- nastavenie zaostrovacieho bodu     
Mimo zaostrovaciu vzdialenosť dôjde k rozostreniu a teda k zväčšeniu stopy lúča. Výkon sa rozloží na väčšiu plochu a je teda menšie poškodenie materiálu. Pokiaľ sa značí do kovu, tak dochádza k žíhaniu materiálu a nie k jeho odstráneniu - na povrchu nie je mechanické poškodenie, ale len kontrastné značenie.

Opakovanie značení     
- nastavuje počet opakovaní značení     
Síce zvyšuje čas na značenie opakovaním tlače, ale zase je možné nastaviť laser tak, aby sa nepoškodzoval materiál a laserový lúč šiel do hĺbky. S každým opakovaním tlače sa odoberá vrstva materiálu a postupuje sa hlbšie.

Vyplnenie tvarov kriviek     
- nastavuje výplň uzatvorených kriviek napríklad 2D kódu     
Výplň tvarov je možné nastaviť veľmi jemné a potom sa zvyšuje doba potrebná na značenie. Veľmi jemné šrafovanie aj väčšie odoberanie materiálu, teda často aj hĺbkou.