Už od roku 2002 riešime Vaše projekty priemyselného značenia.

Princíp Dot Matrix laserov

Prvé predstavenie tohto princípu laseru bolo v roku 1980. Myšlienkou bolo prevedenie programovacieho a flexibilného laserového systému, zvyšujúceho možnosti značenia a inštalačné aplikácie.

Kód je programovaný do značiaceho systému cez klávesnicu. Mikroprocesor prevedie kód do mriežky bodov a synchronizuje aktiváciu s laserom, riadi skenovaciu hlavu (ak je použitá) a pohyb produktu, ktorý bude označený. Každý bod z laseru na značenie je teraz možné polohovať na produkt. Vždy ide o bodové značenie a písmo sa skladá z jednoduchých bodov, rovnako ako logo alebo grafika je zložené z bodiek.

Pozor, toto nie je princíp Solaris Laseru. Solaris Laser používa vektorový vychyľovací systém. Tento typ laserovej technológie bol vyvinutý pre tieto typy laserov:

  • Laserové pole
  • Rotujúci polygón (tiež nazvaný točiace sa zrkadlo)
  • Acusto - optic lasery

laser 11 1

Laserové Pole

Ako napovedá názov, pole laserov, obvykle 5 alebo 7 laserových trubíc, je použitých na tlač znakov o počte 5 alebo 7 bodovej matrice. Často sa tomuto princípu značenia laserom hovorí Guitar, podľa usporiadania jednotlivých laserových trubíc ako struny na gitare.
Každý laser tlačí, značí doby v definovanej polohe, čo vytvára rozlíšenie tlače o šírke 5 alebo 7 bodov (raster). Každý laser sa zapne alebo vypne, v závislosti na požiadavke, či je potrebný bod alebo nie.
S generovaním bodov je možné vytvoriť typicky 35.000 bodiek za sekundu (ide o celkový prepočet viac laserov na maximálne generovanie pulzov z jednotlivých laserov). Tento systém môže generovať veľmi rýchlu tlač na jeden riadok, ale s limitovaným formátom a to len 5 alebo 7 bodov na znak v matrici. Rovnako tak je pri veľmi dlhom zapnutí laseru deformovaný bod, ktorý je potom ovály, čo má vplyv na kvalitu značenia. Ďalej nie je možné značiť staticky, ale len za pohybu.
Pokiaľ je potrebné značiť 2 riadky, potom je nutné inštalovať druhú značiacu hlavu a druhý napájací systém, alebo beam switch systém (prepínač laserového lúča), ktorý dovoľuje jeden riadok textu tlačiť na prvú pozíciu a následne po prepnutí na druhú pozíciu, druhý riadok textu. Dva riadky textu nemôžu byť zarovnané na rovnakú polohu. Rozlíšenie laseru je potom 10 bodov alebo 14 bodov.
Jednoduchý optický systém dáva efektívne použitie laserového lúča a znamená to, že laser je možné jednoducho odpojiť alebo pripojiť, keď je jeho výkon nízky alebo má poškodenie. Na druhú stranu ale po pripojení novej trubice, ktorá ma vyšší výkon, než ostatné, je jej bod omnoho ostrejší od staršej trubice- kvalita tlač je rozdielna v jednotlivých polohách.

laser 11 2

Rotujúci polygón (točiace sa zrkadlo)

V tomto systéme je hlavným prvkom vysokou rýchlosťou rotujúci zrkadlový polygón, ktorý odráža laserový lúč jednotlivo cez každú polohu bodu z hornej polohy bodu na spodnú polohu bodu znaku. So zapnutím laseru na jednotlivý bod. Tu je perióda času (typicky 1,5x doba nečinnosti), behom ktorej nie je možné použiť tlač na miesto, a to v prípade, kedy roh zrkadla je v polohe laserového lúča. Toto je dôvod zníženia značiacej rýchlosti. Počet generovaní bodov a odtiaľ tlačová rýchlosť je limitujúcim faktorom pre rýchlosť značenia a zapnutia laseru (aktivita) a nečinnosť. Toto obmedzenie môže byť eliminované doplnením galvomotoru, ktorý ovláda vychyľovacie zrkadlo v optickom systéme, ktorá môže zasiahnuť produkt, ako prechádzka pred tlačovou hlavou. Tu je ale už systém veľmi blízky vektorovému vychyľovaniu lúča a naskytuje sa myšlienka použitia vektorového vychyľovacieho systému Solaris Laser.
Pretože polygón rotuje veľmi vysokou rýchlosťou, je veľmi obťažne zmeniť rýchlosť, vďaka zotrvačným silám pri tak veľkej rýchlosti. Ako výsledok pri zmenách rýchlosti je roztiahnutie alebo zúženie kódu, pretože laser nedokáže kompenzovať produkčnú rýchlosť v dobe jeho zrýchlenia alebo spomalenia. Pretože body sú produkované vertikálnou skenovacou hlavou, dlhý nečinný čas je výsledkom veľkých oválnych bodov, ktoré môžu mať za následok nevzhľadné značenie.
Rotujúci polygón je relatívne lacná záležitosť a má vysokú odrazivosť pre laserový lúč, typicky 99% účinnosť.

laser 11 3

Acusto Optic Laser systém

V tomto prípade laserový lúč prechádza cez acoustooptic kryštál vychýlený v závislosti na zvuku na kryštáli. Uhol vychýlenia je závislý na frekvencii zvukovej vlny. Premennou frekvenciou na kryštál je prevedená rozdielna poloha približne za 1 um (mikrosekundu), toto robí veľmi presný a veľmi rýchly laser zo všetkých technológii. V tomto systéme je maximálny počet bodov, ktoré je možné generovať, riadený iba fyzikálnymi vlastnosťami vychýlenia.
Maximálny výkon pre laserovú trubicu je typicky do 120 W, ktorý je možné použiť s touto technológiou a tiež absorbovaná energia laseru, ktorá nie je vychýlená a je odvedená na aktívny chladič. Keď sa použije maximálna kvalita značenia, potom tento systém môže produkovať takmer kvalitu tlačeného písma, zdokonaľujúci tlačovú kvalitu bodového systému produkciou veľkého počtu jednotlivých bodov, ktoré skoro nie je vidieť aj pri maximálnom zväčšení. Galvomotorom ovládané zrkadlo môže spolupracovať s optickým systémom, takže je možné, aby laserový lúč mohol byť vychýlený aj na iné polohy na produkte, kedy je možné mať viac riadkov na značenie a súčasne sa znižuje rýchlosť a kvalita tlače.

laser 11 4