Už od roku 2002 riešime Vaše projekty priemyselného značenia.

Žíhanie laserom - anealing – zmena farby laserom

Žíhanie je druh tepelného spracovania kovov prevádzané za účelom zlepšenia niektorých vlastností, ako je povrchová tvrdosť a odstránenie účinku niektorých operácii (kalenie, tvárnenie).

Prevádza sa zahriatím na „žíhaciu teplotu“ (200 – 1200 °C) a následným ochladením na voľnom vzduchu alebo v hale pri teplote cca 20°C.

laser 9 1

Kovový materiál mení farbu so zmenou jeho teploty zahrievania, čo je dôsledok žíhania materiálu, kedy sa mení vnútorná štruktúra. Laser môže byť použitý pre zmenu farby povrchu. Používa sa Vláknový laser alebo YAG laser. Nepridáva sa žiadny materiál. Pri značení laserom za účelom dosiahnutia zmeny farby je veľmi dôležitá stabilita laserového lúča a následne aj zaostrovacia vzdialenosť, ktorá sa často nastavuje mimo focus, teda podostrí alebo preostrí.
Nastavenie laseru je na veľmi blízko vedľa seba ležiace jednotlivé krivky tak, aby sa materiál zahrieval čo najviac. Z dôvodu mnohých kriviek je značenie časovo náročné a teda pomalé. Efektné značenie je vykúpené práve dobou značenia. Je potrebné si dávať veľký pozor na materiál, kedy zmenou typu materiálu (iný druh kovu) je potrebné mať aj iné nastavenie laseru. Napríklad pokiaľ jedným nastavením laseru dosiahnem modré značenie na jednom materiály, tak na druhom to nemusím dosiahnuť.

laser 9 2

Čierne žíhanie materiálu

Žíhanie materiálu do čiernej farby je značiaca technika laseru, ktorá využíva laserové žiarenie pre ohrev kovového povrchu a vytvára malú oxidačnú vrstvu, ktorá sa na lome svetla javí ako čierne písmena. U tradičných techník značenia laserom, ktoré odoberajú z kovového povrchu, žíhanie naopak nevytvára žiadne prehĺbeniny alebo otrepy. Teplom sa zmení len povrch, ale bez zásahu do veľkej hĺbky. Vďaka tomu je žíhanie laserom so zmenou do čiernej farby najlepším značením pre objekty ako sú ložiská, ventily, rezné nástroje, vrtáky a podobne, ktoré využívajú úplne hladké povrchy. Stopkové nástroje alebo precízne opracované povrchy nie sú teraz poškodené. Malá oxidačná vrstva spôsobí, že povrch zostane čierny a pokiaľ ide o hrdzavejúce materiály, tak tento povrch nehrdzavie v miesta značenia laserom, vďaka práve tejto oxidačnej vrstve.

laser 9 3