Už od roku 2002 riešime Vaše projekty priemyselného značenia.

Pigmenty do plastov na kontrastné značenie

Použitie pigmentov zabezpečí kontrastné značenie a v niektorých prípadoch spôsobuje tiež zvýšenie rýchlosti značenia. Je niekoľko spôsobov ako docieliť laserom viditeľné značenie.

Sú dostupné pigmenty v širokej škále odtieňov pre najrôznejšie aplikácie. Jednotlivé typy pigmentov sa odlišujú farbou, špeciálnymi efektmi a veľkosťou častíc, prípadne povrchovou úpravou, uľahčujúcou spracovanie pigmentov podľa špecifického účelu použitia. Tieto pigmenty sú tvorené plochými lístkovými časticami sľudy nepravidelného tvaru, ktoré sú pokryté oxidom titaničitým alebo železitým (samostatne alebo kombináciou oboch oxidov).
Hrúbka každej vrstvy je starostlivo volená a na nej závisí konečný farebný odtieň pigmentu. Farba sa po pôsobení laseru mení na čiernu alebo napríklad bielu a je nenávratnou zmenou plastu. Kontrast sa dosiahne za nízkej intenzity laserového lúča. Výsledná farba sľudových pigmentov závisí na tom, ako sa svetelné lúče zosilňujú, čiže či sú vo fáze lúče určitej vlnovej dĺžky. Pokiaľ sa na sľudové častice pigmentu nanesie presne definovaná vrstvička TiO2, dá sa takto nastaviť farba svetla, ktoré je interferenciou lúčov zosilňované. Tieto poznatky sú využívané pri spracovaní pigmentov a designu konečných výrobkov.

laser 10 1
Svetelný lúč, ktorý dopadá na doštičku pigmentu, má niekoľko rôznych ciest pre odraz. Časť svetla prechádza prostredím s nízkym indexom lomu (vzduch alebo iné médium), dopadne na povrch oxidovej vrstvy pigmentu a odrazí sa. Časť ostávajúceho svetla prenikne do tejto vrstvy a vplyvom rozdielu vysokého indexu lomu tejto vrstvy a nízkeho indexu lomu vzduchu (alebo iného média, ktoré časticu obklopuje) sa lúč lomí. Prestupujúca časť svetelného lúča sa potom znovu odráža na rozhraní s rozídenými indexmi lomu TiO2/sľuda.
Časť svetla prechádza až do sľudy a podlieha, podobne ako na vrchnej vrstve, odrazu a lomu na spodnej strane doštičky. Veľmi malá časť svetla prechádza skrz doštičku pigmentu a dopadá pripadne na ďalšiu časticu pigmentu, kde obdobne dochádza k už popísaným javom. Ľudské oko zachytí takto odrazené svetlo z niekoľkých paralelne umiestnených častíc a vníma ho ako trblietanie a perleťový lesk. Pre lepšiu názornosť je tento princíp zobrazený v nasledujúcom schematickom obrázku. Odraz, lom, transmisia a interferencia svetelných lúčov na časticiach pigmentu. Odraz svetla na časticiach pigmentov – kovov.
Existujú aj pigmenty, ktoré menia farbu na plaste a tak sa dá previesť kontrastné značenie na plast v žltej, zelenej, modrej farbe,...
Ďalej existujú pigmenty v podobe laku alebo farby, ktoré po pôsobení laserového lúča zmenia kontrast. Ich využitie je prevažne na značenie kartónu skupinového balenia, s veľmi vysokou rýchlosťou značenia a v spojení so Solaris lasermi i značenie za pohybu na dopravníku. Kartón je zafarbený bielym povrchom alebo bezfarebným lakom. Na kartón je nanesená farba s pigmentom. Po pôsobení laserom je v mieste pôsobenia zmena farby a to na veľmi čierny kontrast, ktorý je vhodný pre značenie napríklad čiarových kódov.
Lasery pracujúce v UV spektre majú za následok fotochemickú reakciu na termoplastovom polymérnom materiáli. Naopak lasery pracujúce v IR spektre majú termochemickú reakciu. Zelený laser je niekde medzi UV a IR spektrom, takže na 532 nm sa mixujú oba procesy, ako termochemická reakcia, tak aj fotochemická.