Už od roku 2002 riešime Vaše projekty priemyselného značenia.

Značenie atramentom inkjet

InkJet systémy Leibinger umožňujú nekontaktné označovanie poréznych aj neporéznych materiálov vo výrobnom procese. Široká škála jedinečných atramentov dovoľuje potlačovať rôzne materiály. k dispozícii sú aj ekonomické systémy ink-jet TS JET.

Pojazd pre tlačové hlavy atramentových tlačiarní Leibinger

Pojazd pre tlačové hlavy JETmotion uľahčuje značiť stacionárne produkty. Dá sa využiť ako u rady tlačiarní JET2neo, tak u JET3up, kde je tlačová hlava inštalovaná na lineárnej pohybovej ose, kde sa pohybuje v zvislom smere. To umožňuje označenie viac produktov v rade. Osa JETmotion sa dá použiť ako v strojoch s prerušovaným pohybom, ako aj samostatné riešenie. Vďaka obojstrannej funkcii sa výrobky môžu značiť v oboch smeroch pohybu. Orientácia tlače sa prispôsobí automaticky. Rýchlosť samostatného pohybu sa synchronizuje s tlačením.

Benefity:

  • Rýchla a flexibilná inštalácia vďaka Plug and Play
  • Veľmi rýchle softwarové nastavenie
  • Da sa využiť s akoukoľvek tlačiarňou Leibinger
  • Tlač v oboch smeroch

Technická špecifikácia

Pojazdy rôznych dĺžok (až 6000 mm)
Kompatibilné s radou JET2neo a JET3up
Plug and Play inštalácia
Značenie inkjetom za pohybu pomocou JETmoton
Stacionárne značenie pomocou JETmotion

Príslušenstvo

  • Nerezová varianta
  • Dvojručná obsluha
  • Pedál

Žiadosť o cenovú ponuku / 3D rozmer - JETmotion

Tu nám môžete zanechať podrobnejšie informácie.

Každé spracovanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o spracúvaní osobných údajov a o informovaní dotknutých osôb (ďalej len "GDPR").