Už od roku 2002 riešime Vaše projekty priemyselného značenia.

Značenie atramentom inkjet

InkJet systémy Leibinger umožňujú nekontaktné označovanie poréznych aj neporéznych materiálov vo výrobnom procese. Široká škála jedinečných atramentov dovoľuje potlačovať rôzne materiály. k dispozícii sú aj ekonomické systémy ink-jet TS JET.

Verifikačný kamerový systém kvality tlače, ktorý pracuje s dvomi kamerami v reálnom čase

Verifikačný kamerový systém, ktorý bol vyvinutý špeciálne pre monitorovanie a sledovanie výrobkov v segmente dohľadateľnosti.

Verifikačný kamerový systém, ktorý bol vyvinutý špeciálne pre sledovanie kontroly tlače veľkých plôch

Interný obrazový snímač kvality so 100% kontrolou preddefinovaných prvkov

Pojazd pre tlačové hlavy atramentových tlačiarní Leibinger

Softwarový modul k tlačiarňam Leibinger pre značenie paletovaných dielov na systéme XY pojazdu

EcoSolv je prídavné zariadenie k inkjet tlačiarňam Leibinger, ktoré šetrí výrobné náklady a chráni životné prostredie vďaka až 50% recyklácii používaného riedidla (solventu).