Už od roku 2002 riešime Vaše projekty priemyselného značenia.

Verifikátory kódov Microscan

Pre zabezpečenie správnej produkcie bez chýb v čiarových a matrix kódoch sú tu špeciálne verifikátory. Tieto inšpekčné systémy verifikujú čiarové a matrix kódy podľa ISO štandardov s vytvorením verifikačného protokolu.

Verifikačným systémom, ktorý umožňuje inštaláciu na termotransferové tlačiarne a okamžitú verifikáciu ihneď po tlači

Ide o posledný vývojový typ inšpekčného a verifikačného systému s vysokým rozlíšením, umiestnením priamo na výstupe akejkoľvek termotransferovej tlačiarne.
Dovoľuje použiť verifikačné ISO štandardy pre 1D čiarové a 2D matrix kódy. Ako bonus dovoľuje verifikáciu premenného textu a podkladu na nečistoty a defekty. Dá sa verifikovať premenný text, ako sú počítadla, LOT/dátum spotreby, náhodné série, okom čitateľne údaje čiarového kódu. ISO verifikácia zahrňuje akúkoľvek kombináciu lineárnych, matrix a zložených kódov, ktoré sú tlačené podľa ISO/IEC štandardov.

Čiarový kód môže byť v akejkoľvek orientácií s akýmkoľvek číslom, textom, a s ďalšími kombináciami kódov na etikiete.

Všetky kódy EAN (GS1) čiarové, matrix a zložené kódy podľa ISO noriem je potreba mať vždy v kvalite odpovedajúcim normám, čo vám skontroluje a vytvorí report práve verifikátor. Verifikácia tlače a okamžité rozpoznanie nesprávnych dát po vytlačení zabezpečí iba 100% správnu produkciu.

Systém ma niekoľko nadstavbových modulov, ako je napríklad OCV modul ( Optical Charakter Verification), ktorý umožňuje verifikovať okom čitateľné znaky a to o veľkosti už 0,72 mm. Druhý nadstavbový modul je verifikácia písmeno-číselných znakov. Čítanie a verifikácia je oproti známemu poľu alebo databázy. Povedzme, že systém vie, aký znak má byť na akej pozícií as akou kvalitou má byť tlačení. Pokiaľ nie je dosiahnutá kvalita, tak je vyhodnotená chyba.

Ďalšou nadstavbou je detekcia škvŕn, ktorá je schopná detekovať veľké množstvo chýb prameniacich zo skreslenia, zašpinenia, škvŕn, nedotlačenia, chyby od strihača, nevytlačené alebo chýbajúce informácie. Algoritmus verifikácie je vytvorený pre vysokú rýchlosť a presnosť.

Benefity:

  • Popredný verifikačný systém
  • Pre integráciu do termotransferových tlačiarní
  • Verifikátor čiarových a matrix kódov
  • Patentované metódy v zobrazení čiarových a matrix kódov
  • Vytvorenie verifikačného protokolu
  • Automatické rozpoznanie kódu s veľmi pokrokovým algoritmom
  • Verifikuje všetky parametre podľa ISO (ANSI) normy

Technická špecifikácia

Šírka čítacej hlavy: 138 mm
Maximálna šírka verifikovanej etikiety: 137 mm
Ovládanie: vyžaduje PC min Intel® Core™ 2 Duo Processor, 2 GB RAM, min. rozlíšenie 1280 x 1024 pix.
Napájanie: 5 V
Konektivita: USB

Príslušenstvo

  • Svetelný maják
  • HMI interface s displejom

Žiadosť o cenovú ponuku / 3D rozmer - Verifikátor kódov LVS-7500 pre TTR tlačiarne

Tu nám môžete zanechať podrobnejšie informácie.

Každé spracovanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o spracúvaní osobných údajov a o informovaní dotknutých osôb (ďalej len "GDPR").