Už od roku 2002 riešime Vaše projekty priemyselného značenia.

Verifikátory kódov Microscan

Pre zabezpečenie správnej produkcie bez chýb v čiarových a matrix kódoch sú tu špeciálne verifikátory. Tieto inšpekčné systémy verifikujú čiarové a matrix kódy podľa ISO štandardov s vytvorením verifikačného protokolu.

Ručný verifikátor pre overovanie čiarových kódov s podporou mnohých štandardov a druhov kódov s veľkosťou zorného poľa 76,19 x 57,15 mm

Ručný širokouhlý verifikátor pre overovanie čiarových kódov s podporou mnohých štandardov a druhov kódov so šírkou zorného poľa až 203,2 mm

Najkomplexnejšie riešenie pre overovanie čiarových kódov s podporou mnohých štandardov a druhov kódov s veľkosťou zorného poľa až 127 x 177.79 mm