Už od roku 2002 riešime Vaše projekty priemyselného značenia.

Verifikátory kódov Microscan

Pre zabezpečenie správnej produkcie bez chýb v čiarových a matrix kódoch sú tu špeciálne verifikátory. Tieto inšpekčné systémy verifikujú čiarové a matrix kódy podľa ISO štandardov s vytvorením verifikačného protokolu.

Verifikačným a kontrolným systémom na bázy strojového videnia pre viaclinkové aplikácie

Dovoľuje použiť verifikačné ISO štandardy pre 1D čiarové a 2D matrix kódy. Ako bonus dovoľuje verifikáciu premenného textu a podkladu na nečistoty a defekty. Dá sa verifikovať premenný text, ako sú počítadla, LOT/dátum spotreby, náhodné série, okom čitateľne údaje čiarového kódu. ISO verifikácia zahrňuje akúkoľvek kombináciu lineárnych, matrix a zložených kódov, ktoré sú tlačené podľa ISO/IEC štandardov.

 
Všetky kódy EAN (GS1) čiarové, matrix a zložené kódy podľa ISO noriem je potreba mať vždy v kvalite odpovedajúcim normám, čo vám skontroluje a vytvorí report práve verifikátor. Verifikácia tlače a okamžité rozpoznanie nesprávnych dát po vytlačení zabezpečí iba 100% správnu produkciu.

Systém ma niekoľko nadstavbových modulov, ako je napríklad OCV modul ( Optical Charakter Verification), ktorý umožňuje verifikovať okom čitateľné znaky a to o veľkosti už 0,72 mm. Druhý nadstavbový modul je verifikácia písmeno-číselných znakov. Čítanie a verifikácia je oproti známemu poľu alebo databázy. Povedzme, že systém vie, aký znak má byť na akej pozícií as akou kvalitou má byť tlačení. Pokiaľ nie je dosiahnutá kvalita, tak je vyhodnotená chyba.

Ďalšou nadstavbou je detekcia škvŕn, ktorá je schopná detekovať veľké množstvo chýb prameniacich zo skreslenia, zašpinenia, škvŕn, nedotlačenia, chyby od strihača, nevytlačené alebo chýbajúce informácie. Algoritmus verifikácie je vytvorený pre vysokú rýchlosť a presnosť.

Benefity:

 • Popredný verifikačný systém
 • Pre integráciu do výrobných viaclinkových liniek
 • Verifikátor čiarových a matrix kódov
 • Riadenie procesu DELTA E
 • Patentované metódy v zobrazení čiarových a matrix kódov
 • Vytvorenie verifikačného protokolu
 • Automatické rozpoznanie kódu s veľmi pokrokovým algoritmom
 • Verifikuje všetky parametre podľa ISO (ANSI) normy
 • Využíva najnovšiu technológiu 3,0 GigE a USB
 • Cenovo zaujímavé riešenie
 • Obsahuje kompletnú montážnu výbavu, nie je potreba dokupovať nič ďalšie

Technická špecifikácia

Typ kamery: riadkové snímanie/plošné snímanie
Rozlíšenie kamery: 2K, 4K (čiernobiela alebo farebná)
Nasvietenie: červená
Ovládanie: PC systém s monitorom a klávesnicou (súčasť systému)
Napájanie: 240 V

Príslušenstvo

 • Modul pre detekciu škvŕn
 • Modul pre verifikáciu 1D a 2D kódov
 • OSV a ORC modul
 • Modul kontroly geometrických tvarov

Žiadosť o cenovú ponuku / 3D rozmer - Verifikátor kódov LVS-7300

Tu nám môžete zanechať podrobnejšie informácie.

Každé spracovanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o spracúvaní osobných údajov a o informovaní dotknutých osôb (ďalej len "GDPR").