Už od roku 2002 riešime Vaše projekty priemyselného značenia.

Farebná identifikácia atramentom

Lacné mechanické značenie atramentovým razítkom Quintest vynikajúcim svojou variabilitou aplikácie značenia, ľahkou inštaláciou, malými rozmermi a širokou škálou atramentov alebo značením bezkontaktným atramentovým farebným bodom JET-PEN. Pričom je možné zvoliť rôzne vzory bodovej potlače.

Znaková súprava

Znakové vložky a sady pre razítka Quintest

Pomocou znakových sad si jednoducho upravíte razítko podľa svojich aktuálnych potrieb. Zmena razítka trvá okolo 30 sekúnd. K dispozícii je znaková súprava Standard alebo Vario.

K dispozícii pre znakové súpravy sú aj tri typy matríc:

  • LM – 2 riadky. Na každý sa dá umiestniť 7 znakov veľkosť 4 mm alebo 9 znakov veľkosť 3 mm.
  • QM – 4 riadky. Na každý sa dá umiestniť 5 znakov veľkosť 4 mm alebo 6 znakov veľkosť 3 mm.
  • LQM – 2 riadky. Na každý sa dá umiestniť 5 znakov veľkosť 4 mm alebo 9 znakov veľkosť 3 mm. Matrica sa môže otočiť o 90°.

Znaková súprava Standard

  • nastavenie mesiacov – 12 ks znakov (01/X...12/X)
  • nastavenie týždňov – 52 ks znakov (01/X... 52/X)

Znaková súprava Vario

  • čísla, znaky a písmená veľkosti 3 mm – 328 ks znakov
  • čísla, znaky a písmená veľkosti 4 mm – 264 ks znakov

Požiadaviek na zaslanie cenovej ponuky / 3D rozmeru Znaková súprava

Ulica
Mesto
PSČ

Akékoľvek spracovanie osobných údajov vykonávame v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a poučenie dotknutých osôb (ďalej len "GDPR").