Už od roku 2002 riešime Vaše projekty priemyselného značenia.

Farebná identifikácia atramentom

Lacné mechanické značenie atramentovým razítkom Quintest vynikajúcim svojou variabilitou aplikácie značenia, ľahkou inštaláciou, malými rozmermi a širokou škálou atramentov alebo značením bezkontaktným atramentovým farebným bodom JET-PEN. Pričom je možné zvoliť rôzne vzory bodovej potlače.

Značiace systémy určené pre základné značenie výrobkov farebným bodom s 1 tlačovou hlavou.

Značiace systémy určené pre základné značenie výrobkov farebným bodom so 4 tlačovými hlavami

Ručné značiace systémy určené pre základné značenie výrobkov farebným bodom s 1 tlačovou hlavou