Už od roku 2002 riešime Vaše projekty priemyselného značenia.

Informácie o spracovaní osobných údajov

  

Prehlásenie o spracovaní osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti s spracovaním osobných údajov a poučením subjektov údajov (ďalej len "GDPR").

I. Správca osobných údajov
Technológia Leonardo s.r.o., Valova 16, Piešťany 921 01, IČO: 43889824, DIČ (VAT): SK2022506123. (ďalej len "správca") Vás týmto v súlade s článkom 6 ods. 12 GDPR informuje o spracovaní vašich osobných údajov a o vašich právach.

II. Rozsah spracovania osobných údajov
Osobné údaje sú spracované v rozsahu, v akom boli poskytnuté v rámci on-line formulárov na portáli www.myLT.sk. Jedná sa o:

 • Meno a priezvisko
 • E-mailová adresa
 • Telefónni kontakt
 • Adresa
 • IP adresa
 • Firma

Nie sú spracované iné osobné údaje v tomto kontexte.
Zdrojom uvedených osobných údajov bol vyplnený formulár na portále www.myLT.sk s označením "súhlasím so spracovaním osobných údajov v súlade s GDPR".

III. Účel spracovania
Účelom spracovania uvedených osobných údajov je spracovanie žiadosti o zaslanie cenových produktov, 3D rozmeru produktu, zasielanie informačných newsletterov s novinkami a za účelom evidencie účastníkov školení organizovaných správcom za účelom poskytnutia informácií týkajúcich sa školení.

IV. Spôsob spracovania a ochrany osobných údajov
Spracovanie osobných údajov vykonáva správca vo svojom sídle pomocou prostriedkov IT, poverenými pracovníkmi. Spracovanie sa vykonáva za dodržiavania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov. Za týchto okolností sa nesmie zabrániť neoprávnenému alebo nehodnému prístupu k osobným údajom, ich zmenám, zničeniu alebo strate, neoprávneným prenosom, neoprávnenému spracovaniu a inému zneužitiu osobných údajov. Všetky subjekty, ktoré môžu byť osobné údaje sprístupnené, musia rešpektovať právo subjektov na ochranu osobných údajov a sú povinné postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

V. Právny základ spracovaní
Správca vašich osobných údajov spracováva v súlade s čl. 6 písm. 1 odst. a) f) Nariadenie GDPR. Subjekt údajov udelil súhlas s spracovaním svojich osobných údajov pre jednu alebo viac konkrétnych účelov.

VI. Doba uchovaní údaju
Správca bude spracovávať vaše osobné údaje počas doby, kedy je odvolaný súhlas s spracovaním osobných údajov, najneskôr 10 rokov, ak osobné údaje sú spracované na základe súhlasu.
Po uplynutí doby uchovania osobných údajov je správca vymaže.

VII. Práva subjektu údaju
V súlade s článkom 4 ods. 12 GDPR Vás informujeme, že máte právo uplatniť právo na prístup k osobným údajom a k nasledujúcim informáciám:

 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR
 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenia spracovania podľa čl. 18 GDPR
 • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR
 • Právo odvolávať sa na spracovanie písomne (korešpondenčná adresa správcu) alebo elektronicky na adresu alebo e-mail správca Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Máte právo podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania svojich osobných údajov, ďalej či sa domnievate, že došlo k porušeniu Vášho práva na ochranu osobných údajov alebo nedodržania povinností správcu údajov plynúcich z GDPR k dozornému úradu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov.

VIII. Záverečné ustanovenie
Vaše osobné údaje poskytujete dobrovoľne. Nemáte žiadnu povinnosť je poskytovať. V prípade, že Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté, nehrozí Vám žiadne sankcie.

Dne 24.5.2018
Technológia Leonardo s.r.o

Aby sme vám zaistili lepšie užívateľské prostredie, používa tento web súbory cookie. Používaním webu s ich užívaním súhlasíte. Akceptovať