Už od roku 2002 riešime Vaše projekty priemyselného značenia.

Software

Leonardo je schopný vybaviť systémy od jednoduchých softwarových aplikácií až po zložitejšie s pripojením do podnikových sieti a rôznych nadradených systémov. U zákazníckych riešení, ako sú tlač záznamov z databázy, externý výber tlačových správ atď. sme prepravený poskytnúť odborné konzultácie alebo pre váš požadovaný software vytvoriť kľúč.

Software k ovládaniu akéhokoľvek laserového systému Solaris

Solmark II software je uspôsobený k ovládaniu akéhokoľvek laserového systému Solaris. Umožňuje ako statické, tak dynamické značenie za pohybu "On-the-Fly", to znamená, že predmety na značenie sa pohybujú napríklad na dopravníku alebo v karuselu plniacej linky.

Solarmark je uspôsobený pracovať pod systémami Windows i Linux.

Umožňuje nastavenie viac výkonových úrovní v jednej správe pre tlač, XML generovanie kódov pre laserové jednotky, generovanie a opravu už existujúcich vektorových formátov, zoskupovanie vektorových grafík a textov, nastavenie premenných údajov, ako je dátum, dátum spotreby, počítadlo, tlač a tvorba správ s EAN čiarovými kódmi a 2D QRC a Datamatrix kódmi, možnosť prevodu fontov z CAD softwaru a z Windows pre laserové aplikácie.

Benefity:

  • Jediný software pre všetky lasery Solaris
  • Statické alebo dynamické značenie za pohybu
  • Viac úrovní nastavenia výkonu v jednej správe
  • Vektorová grafika a text v Bezier krivkách  
  • Lasery splňujú normu 21 CFR Part 11
  • Premenné texty, dátum, počítadlo
  • Čiarové a 2D kódy, EAN 128
  • Použitie fontov z CAD a z Windows

gallery}solmark-II{/gallery}

Žiadosť o cenovú ponuku / 3D rozmer - Solmark II

Tu nám môžete zanechať podrobnejšie informácie.

Každé spracovanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o spracúvaní osobných údajov a o informovaní dotknutých osôb (ďalej len "GDPR").