Už od roku 2002 riešime Vaše projekty priemyselného značenia.

Odsávacie jednotky BOFA

Splodiny vznikajúce pri značení alebo gravírovaní laserom sú odsávané cez filter pevných častíc, kde sa zachytia všetky ťažké častice a následne kontaminovaný vzduch postupuje do HEPA uhlíkového filtru, kde sa vyčistí od mikročastíc a organických častí.

Vstupná samozhášajúca jednotka pre nebezpečné prostredie

Špeciálny vstupný filter pre prašné prostredie, ktorý je zaradený pred odsávaciu jednotku

Špeciálny vstupný filter pre pevné častice, ktorý je zaradený pred odsávaciu jednotku BOFA

Odlučovač pevných častíc pre zachytávanie väčších telies