Už od roku 2002 riešime Vaše projekty priemyselného značenia.

Leonardo technology v médiích

V Leonardu se intenzivně věnujeme publikační činnosti v odborných časopisech s internetových portálech. Aktuálně jsme pro Vás napsali následující.

Označovanie potravín a nápojov v celej EÚ - od právnych predpisov po praktické atramentové označovanie

Spotrebitelia sa čoraz viac zaujímajú o zdravý a bezpečný dodávateľský reťazec a chcú vedieť, čo sa dostáva do ich potravín a nápojov. Preto musia byť zložky, čísla šarží a doba skladovania vždy jasne identifikovateľné.


Výrobcom záleží aj na produktivite, preto sa na značenie v potravinárskom a nápojovom priemysle používajú prevažne kontinuálne atramentové tlačiarne Leibinger s jedinečnou technológiou Sealtronic.

Na prelome rokov 2014/2015 vstúpili do platnosti dva nové legislatívne dokumenty, ktoré zmenili požiadavky na označovanie potravín. Ide o nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom (účinné od 13. decembra 2014).
Nové nariadenie (rovnako ako predchádzajúca zrušená smernica 2000/13/ES) sa týka najmä označovania balených potravín. Označovanie nebalených a balených potravín v zadnej časti obalu je ponechané v kompetencii členských štátov. V nariadení EÚ sa stanovuje, že v prípade nebalených výrobkov sú povinné len tie informácie, ktoré sú povinné pre balené výrobky. Povinné informácie o alergénoch sa vyžadujú vždy.
Hlavným cieľom týchto legislatívnych zmien je zlepšiť označovanie potravín, ktoré slúži ako zdroj informácií pre spotrebiteľov. Veľmi významnými zmenami sú napríklad označovanie alergénov pre osoby trpiace alergiami alebo neznášanlivosťou na určité druhy potravín, povinné poskytovanie informácií o výživovej hodnote, povinná veľkosť písma, povinné označenie pôvodu potravín alebo zložiek a označenie, či a kedy bola potravina rozmrazená.
Od apríla 2015 je povinné uvádzať pôvod mäsa pri bravčovom, hydinovom, ovčom a kozom mäse (doteraz len pri hovädzom). Od 13. decembra 2016 je označovanie výživovej hodnoty na väčšine výrobkov povinné.
Predpisy, normy a vyhlášky o označovaní potravín sa neustále aktualizujú a revidujú. Väčšina krajín má svoje vlastné špecifické požiadavky, preto je veľmi dôležité uistiť sa, že postupy, ktoré používate pri označovaní, sú v súlade s požiadavkami v oblasti výroby, ale aj v súlade s požiadavkami krajiny, pre ktorú je výrobok určený.

Príklady atramentového označovania potravín a nápojov

Pre balené a nebalené potraviny sú stanovené rôzne požiadavky.
Za informácie o potravinách zodpovedá prevádzkovateľ potravinárskeho podniku - výrobca, baliarenský závod, dovozca, distribútor alebo obchodník, pod ktorého menom alebo obchodným názvom sa potravina uvádza na trh.
V právnych predpisoch sa uvádza, ktoré údaje musia byť povinné. Okrem toho právne predpisy definujú aj nepovinné vyhradené údaje, ktorých použitie je za určitých podmienok povolené, pozri. Nariadenie EÚ č. 1169/2011.
Povinné informácie o potravinách musia byť označené na viditeľnom mieste tak, aby boli ľahko viditeľné, jasne čitateľné a prípadne nezmazateľné. Nesmú byť zakryté, zakryté ani nijako oddelené inými informáciami, obrázkami alebo iným vloženým materiálom a nesmú pôsobiť rušivo.
Okrem toho musia byť povinné údaje vytlačené takou veľkosťou písma, aby výška malého písmena "x" bola aspoň 1,2 mm. Na malých obaloch (najväčšia plocha je menšia ako 80 cm²) musí byť veľkosť písma aspoň 0,9 mm.
V prípade balených potravín sa údaje uvádzajú na spotrebiteľskom obale výrobku alebo na vonkajšom obale skupinového balenia. Údaje sa uvádzajú slovne a číselne, pomocou piktogramov alebo symbolov.
Obal znamená výrobok vyrobený z materiálu akejkoľvek povahy, ktorého hlavnou funkciou je obsahovať, chrániť a prezentovať výrobok spotrebiteľovi alebo inému konečnému užívateľovi. Tvorí tiež predajnú jednotku, nazývanú "spotrebiteľské balenie", alebo skupinu viacerých predajných jednotiek, nazývanú "skupinové balenie", ktorá môže slúžiť ako pomôcka pri umiestňovaní na regáli. Skupinové balenie sa dá z výrobku vybrať a používa sa najmä na manipuláciu s výrobkom na mieste predaja. Na prepravu výrobku, aby sa zabránilo jeho fyzickému poškodeniu a uľahčila sa manipulácia s ním, sa používa tzv. prepravný obal.

Chcem vedieť tajnú cenu riešenia All-in-One pre sektor F&B

Vyplňte nasledujúci formulár a my vás budeme okamžite kontaktovať.

Veškeré zpracování osobních údajů provádíme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“).

Chcem vyskúšať atramentovú tlačiareň Leibinger vo vlastnej výrobe

Vyplňte nasledujúci formulár a my vás budeme okamžite kontaktovať.

Veškeré zpracování osobních údajů provádíme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“).

Kódovanie a označovanie nápojov
Plnenie 100 000 fliaš za hodinu nie je v nápojovom priemysle ničím výnimočným, takže označovanie malými písmenami musí prebiehať čo najrýchlejšie. Priemyselné atramentové tlačiarne Leibinger JET3up PRO to zvládajú na výbornú, navyše si poradia s prostredím s vysokou vlhkosťou a sú dostatočne flexibilné na to, aby mohli tlačiť na akúkoľvek časť nádoby bez ohľadu na použitý materiál.
Kódovanie a označovanie ovocia a zeleniny
Ovocie a zelenina sú produkty, ktoré rýchlo podliehajú skaze. To znamená nielen to, že dátumy spotreby sú mimoriadne dôležité, ale aj to, že akékoľvek riešenie označovania musí fungovať rýchlo a spoľahlivo. Akékoľvek prerušenie výroby spôsobí oneskorenie dodávky výrobku spotrebiteľovi a môže byť nákladné. Okrem toho prísne hygienické podmienky zvyčajne vyžadujú, aby tlačiarne mali krytie IP65, ktoré JET3up PRO spĺňa.
Kódovanie a označovanie kávy a čaju
Vysoká prašnosť a extrémne vysoké rýchlosti linky robia zo systémov na balenie kávy a čaju náročné prostredie na kódovanie a označovanie. Čistota je tiež kľúčovým faktorom, ktorý zaručuje kvalitu a konzistenciu konečných výrobkov. Vzhľadom na prísne hygienické požiadavky a potrebu umývania zariadení mnohí výrobcovia kávy a čaju používajú tlačiareň JET3up PRO s krytím IP65.
Kódovanie a označovanie obilnín, múky a pekárenských výrobkov
Tlačiarne obalov musia byť schopné držať krok s rýchlosťou výrobných liniek, čo je dôležité najmä v pekárenskom sektore, kde je čerstvosť veľmi dôležitá. Častice múky prenášané vzduchom spôsobujú, že toto prostredie je problematické aj pre mnohé kontinuálne atramentové tlačiarne. Výrobcovia si musia vybrať značkovacie zariadenie, ktoré je spoľahlivé, rýchle a vybavené na zvládnutie tohto náročného prostredia. Ideálnou voľbou je špeciálna atramentová tlačiareň Leibinger JET2neoD, ktorá vyniká odolnosťou voči prachu.
Kódovanie a označovanie cukroviniek a občerstvenia
Cukrovinky a občerstvenie je potrebné označovať vysokou rýchlosťou pomocou rýchloschnúcich farieb. Nové receptúry, príchute, podpory predaja a veľkosti balení tiež zvyšujú riziko nákladných chýb pri označovaní a vyžadujú si spoľahlivé, rýchle a flexibilné riešenia kódovania a označovania. Cenovo výhodné kontinuálne atramentové tlačiarne JET2neoS od spoločnosti Leibinger pracujú vysokou rýchlosťou a s veľkou presnosťou, čím sa ľahko vyrovnávajú s výrobným tlakom, ktorému čelia výrobcovia cukroviniek a občerstvenia.
Kódovanie a označovanie mäsa, rýb, morských plodov a hydiny
Spotrebiteľom a maloobchodníkom záleží na zdravom a bezpečnom dodávateľskom reťazci. Preto musia byť informácie o mäse, rybách, morských plodoch a hydine vždy jasne identifikovateľné. V tomto vysoko regulovanom odvetví musia výrobcovia spĺňať prevádzkové požiadavky na rýchlu a efektívnu výrobu a zároveň dodržiavať najprísnejšie právne predpisy v oblasti potravín. Atramentová tlačiareň JET3up PRO spĺňa všetky tieto požiadavky.
Kódovanie a označovanie mrazených potravín
Baliace linky na mrazené výrobky predstavujú náročné výrobné prostredie vzhľadom na extrémne teplotné a vlhkostné podmienky. Osoby zodpovedné za výrobu sú závislé od riešení, ktoré dokážu zvládnuť tieto výzvy a sú schopné vyrovnať sa s neustále sa zvyšujúcou rozmanitosťou formátov obalov. Tlačiarne Leibinger sú vhodné do prostredia s nízkymi teplotami, ktoré používajú výrobcovia mrazených potravín. Ľahko si poradia so stále rastúcim počtom rôznych formátov obalov a zároveň poskytujú najvyššiu úroveň spoľahlivosti a produktivity. Pri modeloch, ako je JET3up PRO, ktorý je ideálny pre hygienické požiadavky potravinárskej výroby, je zaručená ochrana IP65.
Kódovanie a označovanie polotovarov
Tieto výrobky sú určené pre pohodlie zákazníkov a dodávajú sa v neustále sa meniacich formátoch balenia, ako sú zmršťovacie fólie, fólie a kartóny. Keďže informácie, ktoré sa majú na obale uvádzať, sa často menia, riešenie kódovania musí byť veľmi flexibilné. Kódovacie zariadenie musí byť tiež schopné odolávať extrémnym teplotám, vysokej vlhkosti a prašnosti, ktoré sú typické pre tento priemysel, a malo by používať farby vhodné pre povrch obalov. Vzhľadom na prísne hygienické podmienky sa tu používa atramentová tlačiareň Leibinger JET3up PRO s rôznymi farbami - vrátane farieb pre potraviny a špecializovaných farieb pre náročné plastové a kovové fólie.
Kódovanie a označovanie mliečnych výrobkov
Mliečny priemysel sa vyznačuje krátkou trvanlivosťou výrobkov a prísnymi hygienickými požiadavkami. Výrobcovia mlieka a mliečnych výrobkov sa tiež stretávajú s pravidelne sa meniacim dizajnom obalov, rastúcou rozmanitosťou druhov a príchutí a častými zmenami vo výrobe. Kódovanie a označovanie obalov si preto vyžaduje zariadenia, ktoré dokážu spoľahlivo a efektívne tlačiť dátumy spotreby a iné podobné informácie na rôzne povrchy. Atramentové tlačiarne Leibinger zabezpečujú čistú prevádzku a majú funkcie, ktoré minimalizujú prestoje a udržiavajú výrobnú linku v chode. Naše tlačiarne vám umožnia nielen tlačiť povinné výrobné informácie, ale aj podporovať lojalitu k značke tlačením loga spoločnosti. Pri modeloch, ako je JET3up PRO, je zaručená ochrana IP65.

Prečo kompletné riešenie od spoločnosti Leonardo?

Ponúkame širokú škálu tlačiarní, ktoré vyhovujú každému výrobnému prostrediu a každému možnému obalovému materiálu alebo formátu. Či už ide o označovanie kartónov v suchom a prašnom prostredí, alebo o balenie do vriec v mokrej a studenej baliacej linke, naše tlačiarne uľahčujú tlač čohokoľvek od dátumu spotreby a čiarových kódov až po logá spoločnosti a čísla lotérie na akúkoľvek časť akéhokoľvek balenia. V našich riešeniach používame výhradne nemecké atramentové tlačiarne Leibinger, ktoré sa vyznačujú celým radom inovácií vrátane technológie vzduchotesného tesnenia tlačovej hlavy Sealtronic. Tým, že zabraňuje upchávaniu tlačovej hlavy zaschnutým atramentom, zabezpečuje rýchle spustenie a minimálne prestoje, pretože ju nie je potrebné čistiť. Nech už tlačíte čokoľvek (dátumy minimálnej trvanlivosti, dátumy výroby, čísla šarží, EAN kódy, maticové kódy GS1, čiarové kódy, názvy a text, 2D kódy, QR kódy, maticové kódy, logo vašej spoločnosti alebo víťazné kódy/čísla), my to robíme jednoducho a efektívne.

Vďaka našim viac ako 20-ročným skúsenostiam v oblasti automatizácie priemyselného značenia a najväčšiemu servisnému tímu 32 technikov sa slovo Leonardo stalo synonymom priemyselného značenia. Aj my vám môžeme pomôcť s riešením!

Pripravili sme tajné podujatie All-in-One Solutions výlučne pre sektor F&B

  • Atramentová tlačiareň JET2neoS s 60 µm tryskou
  • Snímač rýchlosti
  • Snímač produktu
  • Čistiaca súprava
  • Držiak tlačovej hlavy

 Inkjet LTman srotovne2

XXLT automation a.s. - líder na trhu služieb súvisiacich s priemyselným značením
XXLT automation a.s. - líder na trhu služieb súvisiacich s priemyselným značením
Leonardo servis - servis vašich snov 24-7-365 na označovacie zariadenia
Hľadáte rozdiely medzi atramentovými tlačiarňami?
Ako sa gangster Al Capone stal priekopníkom v priemyselnom značení
Ako ušetriť viac ako 50% nákladov na inkjetovú tlač?
Najrýchlejšia atramentová tlačiareň na svete alebo ako tlačiť rýchlosťou 60 km/h
Ako jednoducho pripojiť atramentovú tlačiareň k systému výrobnej linky
Princíp vzduchotesného utesnenia trysky v atramentových tlačiarňach Leibinger
800 základných funkcií, vďaka ktorým je atramentová tlačiareň Leibinger najlepšie vybavenou tlačiarňou na trhu