Už od roku 2002 riešime Vaše projekty priemyselného značenia.

Laserové značenie SOLARIS

Ucelená ponuka laserov, počnúc od CO2 laserov, cez vláknové a zelené lasery až po UV lasery značky Solaris udáva trendy v priemyselnom značení už viac ako 30 rokov. Lasery Solaris sú tým najvhodnejším a najmodernejším riešením na značenie, gravírovanie, vyrezávanie, zváranie alebo čistenie, ako za pohybu, tak pri statickom riešení v akomkoľvek priemyselnom odvetví na akékoľvek materiály.
Automotive

Tlačová hlava s výškou tlače 0,7 až 144 mm na bočnú stranu povrchov produktov s veľkosťou kvapky 80 pL.

Tlačová hlava s výškou tlače 0,7 až 144 mm na bočnú stranu povrchov produktov s veľkosťou kvapky 35 pL.

Tlačová hlava s výškou tlače 0,7 až 72 mm na bočnú stranu povrchov produktov s veľkosťou kvapky 80 pL.

Tlačová hlava s výškou tlače 0,7 až 72 mm na bočnú stranu povrchov produktov s veľkosťou kvapky 35 pL.

Tlačová hlava s výškou tlače 0,7 až 72 mm na akékoľvek strany alebo uhla s veľkosťou kvapky 80 pL.

Tlačová hlava s výškou tlače 0,7 až 72 mm na akékoľvek strany alebo uhla s veľkosťou kvapky 35 pL.

Tlačová hlava s výškou tlače 0,7 až 34 mm na akékoľvek strany alebo uhle.

Tlačová hlava s výškou tlače 0,7 až 18 mm na bočnú stranu povrchov produktov.

Tlačová hlava s výškou tlače 0,7 až 18 mm na akékoľvek strany alebo uhle.