Už od roku 2002 riešime Vaše projekty priemyselného značenia.

Značenie atramentom inkjet

InkJet systémy Leibinger umožňujú nekontaktné označovanie poréznych aj neporéznych materiálov vo výrobnom procese. Široká škála jedinečných atramentov dovoľuje potlačovať rôzne materiály. k dispozícii sú aj ekonomické systémy ink-jet TS JET.

EcoSolv je prídavné zariadenie k inkjet tlačiarňam Leibinger, ktoré šetrí výrobné náklady a chráni životné prostredie vďaka až 50% recyklácii používaného riedidla (solventu).

EcoSolv zachytáva výpary odpadového vzduchu na odfukovanie z tlačiarne z ktorého pomocou metódy kondenzácie dokáže až 50% riedidla vrátiť do hydraulického systému (nádržky s riedidlom).
EcoSolv je špeciálne vyvinutý pre použitie pri okolitých teplotách nad 20 ° C.
Pri tak vysokých okolitých teplotách sa odparovanie riedidlá výrazne zvyšuje. V takýchto prípadoch môžete ušetriť až 50% bežnej spotreby.
EcoSolv je k dispozícii ako doplnkové príslušenstvo k objednaniu s novou tlačiarňou alebo ako upgrade kit k nainštalovaní do existujúcich tlačiarní.
Systém EcoSolv je možné nainštalovať na všetky inkjet tlačiarne Leibinger radu JET2neo, JET2neoS, JET2neoD, JET3up, JET3up PRO, JET3up MI a JET Rapid.

Benefity:

  • Menej používaného riedidla pri výrobe
  • Redukcia úložného priestoru potrebného na skladovanie riedidiel
  • Zníženie odpadov
  • Dlhšie intervaly medzi doplňovaním riedidiel
  • Ochrana životného prostredia
  • Podstatné celkové finančné úspory vo výrobe

Žiadosť o cenovú ponuku / 3D rozmer - EcoSolv

Tu nám môžete zanechať podrobnejšie informácie.

Každé spracovanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o spracúvaní osobných údajov a o informovaní dotknutých osôb (ďalej len "GDPR").