Už od roku 2002 riešime Vaše projekty priemyselného značenia.

Odsávacie jednotky BOFA

Splodiny vznikajúce pri značení alebo gravírovaní laserom sú odsávané cez filter pevných častíc, kde sa zachytia všetky ťažké častice a následne kontaminovaný vzduch postupuje do HEPA uhlíkového filtru, kde sa vyčistí od mikročastíc a organických častí.

Odsávacia jednotka s najväčšou filtračnou kapacitou a prietokom vzduchu

BOFA AD 4000je najväčšia z odsávacích jednotiek pre laserové aplikácie. BODA AD 4000 je high-end rada laserových odsávacích systémov, kombinujúca extrémne veľkú filtračnú kapacitu s vysokým prúdením vzduchu a vysokým sacím podtlakom. Táto kombinácia je ideálna pre náročné aplikácie, ktoré generujú veľké množstvo častíc a plynných organických zlúčenín. Tento systém využíva automatického Flow Control, ktoré umožňuje koncovému užívateľovi nastaviť požadovaný prietok vzduchu pre danú aplikáciu. Jednotka potom udržuje toto prúdenie vzduchu v priebehu celého životného cyklu filtrov- keď sa zanesú filtre, odsávač zvyšuje otáčky fúkača tak, aby bol konštantný nastavený prietok vzduchu. ďalšia uľahčujúca vlastnosť je vlastné umiestnenie mechanizmu BOFA nazvané „Easi-Glide“, kedy je výmena filtru značne jednoduchá, rýchla a bezpečná. Naozaj najmodernejšie riešenie odsávanie laserových splodín a pre čistú prevádzku pracoviska.

Benefity:

 • Pojazdné kolieska pre ľahkosť premiestnenia po hale
 • Veľký odsávací výkon s vysokým podtlakom
 • Automatic Flow control-Automatická kontrola prietoku vzduchu dovoľuje nastaviť správnu hodnotu odsávania a dáva nižšiu hodnotu úrovne hluku
 • Reserve Glow filter technika zvýrazňuje filtračné vlastnosti a zaručuje dlhšiu životnosť filtru
 • Easi-Seal umiestnenie filtru
 • Ochrana filtrov je zabezpečená vďaka deepPleat DUO vstupnému filtru, ktorý má neskutočných prekvapivých 12m2 filtračnej plochy v tak malej odsávacej jednotke
 • Kombinovaný HEPA/Gas filter obsahujúci ACF technology
 • Vysoko kvalitný kontrastný displej
 • Diaľková diagnostika cez USB

Technická špecifikácia

 Napájanie: 207- 440 V
 Príkon: 4000 W
Účinnosť filtrov: Predfiltrácia 95% (pri veľkosti častíc 0,9 mikrónov), kombinovaný HEPA/GAS filter 99,997% (pri veľkosti častíc 0,3 mikrónov)
 Rozmery: 1475 x 1450 x 1500 mm
 Materiál skrine: Konštrukčná oceľ s náterom
 Pretok vzduchu: 4000 m3/h
 Tlak: 30 mbar
Úroveň hluku: <65 dB
Váha: 460 kg

Príslušenstvo

 • Senzor plynu VOC (Volatile Organic Compound – prchavé organické zlúčeniny)
 • Rozhranie pre vzdialené zapnutie a vypnutie (stop / start interface)
 • Signál výmena filtru/ chyba systému

Žiadosť o cenovú ponuku / 3D rozmer - AD 4000

Tu nám môžete zanechať podrobnejšie informácie.

Každé spracovanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o spracúvaní osobných údajov a o informovaní dotknutých osôb (ďalej len "GDPR").