Už od roku 2002 riešime Vaše projekty priemyselného značenia.

Lasery e-learning

Víme o značení laserem vše a rádi se o tyto informace podělíme i s Vámi.
História vývoja laseru

Laser je skratka pre Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Svetelné vlny sú totiž zosilňované v procese stimulácie atómov alebo molekúl, ktoré majú prebytočnú energiu, ktorú môže vyslať v podobe fotónov rovnakej frekvencie a fáze ako má svetelná vlna.

Princíp CO2 laseru

Nechceme hlboko zasahovať do kvantovej fyziky, ale iba načrtnúť niekoľko zaujímavých vlastností princípu laseru. Základné vlastnosti elektromagnetického vlnenia, základu svetla, je že s rastúcou energiou vyžiarenie fotónu sa bude skracovať vlnová dĺžka.

Bezpečnosť laseru Triedy 1 až 4

Elektromagnetické spektrum (niekedy zvané Maxwellova dúha) zahrnuje elektromagnetické žiarenie všetkých možných vlnových dĺžok. Elektromagnetické žiarenie o vlnovej dĺžke lambda, (vo vákuu) má frekvenciu f a jej pospisovaný fotón má energiu E.

Procesy laserového značenia

Výhody v priamom značení plastových materiálov lasery zahrňujú veľmi vysokú kvalitu značenia, vďaka veľmi malej stope laserového lúča, bez kontrastu alebo i za použitia špeciálnych pigmentov a tiež rýchlosť značenia s vektorovými lasermi umiestnenými priamo vo výrobných linkách.

Princíp Dot Matrix laserov

Prvé predstavenie tohto princípu laseru bolo v roku 1980. Myšlienkou bolo prevedenie programovacieho a flexibilného laserového systému, zvyšujúceho možnosti značenia a inštalačné aplikácie.

Princíp maskového laseru

Prvé predstavenie maskového laseru bolo začiatkom 70. rokov s veľkosťou plochy 25x28 mm. Lúč laseru osvetľuje kovovú masku, na ktorej je požadovaný kód alebo obrázok, ktorý sa má značiť na predmet.

Čo je to FDA 21 CFR Part 11?

Jednoducho ide o uchovanie dát a dokumentov v podobe elektronického záznamu, kedy je generovaný väčšinou textový dokument, obsahujúci záznam o prihlásení do systému, prevedené zmeny a následnú prevádzku zariadení.

MOPA pevnolátkový laser

Solid State Master Oscillator Power Amplifier Design (skrátene MOPA laser alebo S-MOPA). Nedá sa opomenúť ani špecifické miesto vo vývoji laserov tejto triedy na báze Nd:YAG, Nd:YVO4 alebo Yb:YAG.

Perforácia plastovej fólie laserom

Až 25.000 dier za sekundu. Perforovanie obalovej plastovej fólie sa prevádza z dôvodu jednoduchého oddeľovania pre ľahké otvorenie obalu v definovanej polohe. K perforácii sa používa CO2 laser s vysokou frekvenciou spínania a s veľmi stabilným výkonom.