Už od roku 2002 riešime Vaše projekty priemyselného značenia.

RFID kódovanie, sila budúcnosti v identifikácií výrobku

RFID technológia je založená na bezdrôtovom prenose dát z čipu, ktorý nesie informácie.

Túto technológiu môžeme nájsť v rôznych odvetviach priemyslu ako je kontrola výrobných procesov, logistika, dodávky a expedície, v obchodných reťazcoch, ale i v identifikácií zvierat, či už ide o jednotlivých domácich miláčikov alebo i veľké stáda kráv a býkov.

Preto nájdete RFID v automobilovom priemysle, pivovarníctve (sledovanie KEG sudov), v zdravotníctve, v logistike. Všade RFID zvyšuje inteligenciu kontroly.
Vlastní transpondér - jednotka nesúca informácie a komunikujúca s čítacím zariadením - má zapuzdrenie podľa typu použitia, a to s ohľadom na dosah čítania informácií, odolnosť na teplotu a vlhkosť, vibrácie, použitie pod kožu apod. Samotný čip je veľký iba 1 mm, ale pre komunikáciu s okolím je potrebná anténa. Preto je zapuzdrenie prevedené do PVC karty veľkosti kreditnej karty, sklenenej trubičky (ktoré sa vojde do injekčnej striekačky na aplikáciu pod kožu) alebo nalepenie do etikety, ale existuje i špeciálne zapuzdrenie podľa špecifikácie zákazníka a použitia. Je tak možné dodať transpondéry například pre teploty od - 40°C do +220°C.


Systém RFID s delí na pasívny a aktívny. Ako názov napovedá, tak ide o RFID transpondéry, ktoré sa dajú iba čítať, alebo čítať a zapisovať informácie. Dnes sa používa čítanie a zápis informácií pre väčšinu aplikácií. Niekedy sa ako aktívny a pasívny čip rozlišuje čip s batériou alebo bez batérie. Frekvencia komunikácie nie je rovnaká vo všetkých krajinách.

mapa rfid svet avery

Systémy pracujú na komunikačnej frekvencií 125kHz / 128kHz a 13,56 Mhz, alebo existujú kobi karty pracujúce na viacerých frekvenciách - 915MHz, 869 MHz a ďalších frekvenciách. Čítačky pracujú za použitia unikátneho identifikačného kódu, ktorý je uložený v pamäti každého transpondéru. Prenos kódu je aktivovaný, hneď ako je transpondér v dosahu čítačky. Celý proces má chybovú detekciu a chybovú korekciu, preto nie je ovplyvnené čítanie, ak je v dosahu antény viac transpondérov.
Na voľbe frekvencie závisí použitie RFID čipu. S vysokou frekvenciou (850 - 950 MHz a 2,4 - 5,8 GHz) majú ďaleký čítací rozsah, vysokú čítaciu rýchlosť, ale zase sú drahé. Používajú sa napríklad na čítanie informácií o naložených vagónoch s autami. Stredná frekvencia 10 - 15 MHz disponuje krátkym až stredným dosahom pre čítanie, strednou čítacou rýchlosťou a nie príliš vysokou cenou. Typické použitie je pre vstupné karty do budov. Nízka frekvencia 100 - 500 MHz má krátky čítací dosah, pomalé čítanie dát, veľmi nízku cenu. Použitie na prístupové karty, sledovanie zvierat, imobilizéri do aut.
Najčastejšie použitie RFID, čo do objemu, je tlač etikiet na termotransferových tlačiarňach v kanceláriách a zápis dát viditeľne na etiketu termotransferom, spoločne so zápisom dát neviditeľne pre obsluhu a to do etikety, kde je umiestnený čip RFID. Ide o jednoduché nastavenie informácií za použitia jedného software pre tvorbu etikiet. Tlačiarne musia byť vybavené čítačkou RFID kódov. Avery Dennison je jedným z priekupníkov RFID etikiet.