Už od roku 2002 riešime Vaše projekty priemyselného značenia.

GS1 EAN čiarové kódy

Tradícia systému GS1/EAN·UCC má v Českej republike počiatky v roku 1983, ale ku skutočne plošnému využívaniu došlo až po roku 1989.

Tento vývoj sa dá doložiť i tým, že zatiaľ čo v roku 1989 bol počet zapojených organizácii vo vtedajšom Československu pod hranicou 200 firiem, dnešný stav presahuje počet 7000 zaregistrovaných užívateľov systému GS1/EAN·UCC.

Systém GS1/EAN·UCC

Systém GS1/EAN·UCC, ktorý vznikol v roku 1977 ako pôvodne európsky systém pre číslovanie tovaru EAN, je v súčasnosti riadený, spravovaný, ďalej vyvíjaný a celosvetovo koordinovaný organizáciou GS1, predtým EAN INTERNATIONAL, so sídlom v Bruseli. Členom bola i organizácia UNIFORM CODE COUNCIL (UCC) pôsobiaca na území USA a Kanady (teraz GS1 US a GS1 Canada). V súčasnej dobe je do systému zapojených viac ako 100 krajín, čo predstavuje najmenej 1 000 000 užívateľských firiem.
Jedná sa o štandardizovaný celosvetový systém kódovania a identifikácie tovaru (od spotrebiteľských, cez obchodné, distribučné až po prepravné jednotky), služieb a organizácii. Je využívaný ako pre prvotný automatizovaný zber dát o jednotlivých entitách (snímanie čiarového kódu), tak i pre následný elektronický prenos a spracovanie takto získaných informácii. Vďaka svojmu rozšíreniu, technickej dostupnosti a vysokej úrovne štandardizácie je tento systém základným predpokladom pre využívanie moderných metód riadenia obchodných a výrobných organizácií. Súčasťou systému GS1/EAN·UCC sú štandardy pre čiarové kódy využívané v systému GS1/EAN·UCC, ktoré sa uplatňujú pri registrácií, kontrole a mapovaní pohybu tovaru v celom zásobovacom reťazci. Ďalej špecifikácie jednotlivých číselných štruktúr, tzv. identifikačné čísla GTIN, ktoré sú vďaka svojej jednoznačnosti ideálnymi kľúčovými prvkami v informačných databázach obchodných partnerov. Systém taktiež zahrňuje komunikačný štandard EANCOM® pre elektronickú výmenu dát.
Viac sa dozviete o GS1 na www.GS1.cz