Už od roku 2002 riešime Vaše projekty priemyselného značenia.

Čiarové a 2D kódy

Čiarový kód slúži pre automatickú identifikačnú technológiu dovoľujúcu rýchlo zozbierať dáta s veľmi vysokou presnosťou a takmer bez chýb (chyby sa môžu vyskytnúť u kódov bez kontrolného čísla a ďalej neprečítaním kódu na zlom kontrastnom podklade).

Existuje mnoho priemyselných štandardov kódov a formátov špeciálne vytvorených pre rôzne použitie a tiež niektoré kódy pre všeobecné použitie a napríklad vedenie skladu. Niektoré kódy majú samoopravné vlastnosti, čo znamená, že vygenerujú správny kód i pri chýbajúcich častiach kódu, často až do 50% chýbajúcich častí.

VÝHODY ČIAROVÝCH KÓDOV A 2D KÓDOV

PRESNOSŤ

Pretože ide o jednu z najpresnejších a najrýchlejších metód registrácie veľkého množstva dát. Pri ručnom zadávaní čísel a kódov pomocou klávesnice dochádza k chybe priemerne asi jedenkrát z 300 zadaní kódu. U čiarových kódov sa chyba vyskytuje asi u jedného miliónu, pričom je možnosť eliminácie chyby použitím kontrolnej číslice, ktorá overí správnosť ostatných čísel v kóde. 2D kódy majú možnosť zaznamenať o 1/3 viac údajov ako lineárne čiarové kódy. Môžu byť tlačené elektronicky (digitálne). Matematická korekcia chybovosti zaručuje presnosť čítania (Reed Solomonová korekcia). Naopak lineárne čiarové kódy mávajú čísla pre "human" čítanie a tak keď nejde údaj prečítať, zadajú sa dáta do systému. U 2D kódu toto nie je možné, nemajú textovú informáciu pod kódom.

RÝCHLOSŤ

Zadávanie pomocou klávesnice je veľmi pomalé pri porovnaní použitia snímaniu kódu snímačom. Hovorí sa asi o 3násobném spomaleniu so zručnou pisárkou a snímačom kódu. Lineárne kódy sa čítajú laserovými snímačmi alebo kamerovými čítačkami. Laserové čítačky nie sú prispôsobené ku čítaniu 2D kódov.

FLEXIBILITA

Technológia čiarových kódov zasahuje do všetkých odvetví priemyslu a je maximálne spoľahlivá. Mnohokrát záleží len na materiále, kde je použitý, pretože čiarový kód označený na povrchu môže byť čitateľný bezkontaktne za vysokého mrazu alebo naopak vysokej teploty, môže odolať kyselinám, vlhkosti, poveternostným vplyvom apod.

2D a 1D kody

 • 2010 - GSI DataBar je používaný zákazníkmi pre značenie tovaru
 • 2006 - GS1 DataBar RSS je štandardizovaný podľa normy ISO/IEC
 • 2005 - Bola vydaná pridelená pravidla GTIN. Bol vydaný sprievodca pre nový kód a použitie pre lieky
 • 2004 - Micro QR kód je pridaný do JIS - X- 510
 • 2003 - Čiarové kódy a 2D kódy pre dopravu, prepravu a špedíciu na etiketách sú zavedené ako JIS - X- 515
 • 2001 - Sprievodca pre fakturačný systém používajúci GS1- 128 (USS/EAN -128) je vydaný
  
PDF 417 je štandardizovaný podľa ISO /IEC
 • 2000 - EAN / UPC, ITF, CODE 39 a CODE 128 sú štandardizované podľa normy ISO / IEC
  
DataMatrix, Maxi Code a WR kód sú tiež štandardizované podľa normy ISO/IEC
 • 1999 - Japonská automobilová asociácia predstavuje QR kód ako štandard pre Kamban
 • 1997 - Japonská Federácia z Asociácie Zdravotníckych Zariadení predstavuje EAN 128 ako štandard
  QR kód je zaregistrovaný ako AIMI štandard (ITS)
 • 1996 - Data Matrix a Maxi Code sú registrované podľa AIMI štandardov (ISI)
 • 1995 - Vyvinutý Aztec Code spoločnosťou Wellch Allyn panem Andy Longracem
 • 1994 - PDF 417 je registrovaný pod AIMI štandardom/USS). DENSO WAVE vyvinie prvý QR kód
  Vytvorenie kódu Super Code panem Ynjiun Wangem a poskytnutie verejnosti
 • 1992 - Code 1 založený panem Ted Williamsem a jeden z verejných známych matrixových 2D kódov
  
Maxi Code bol vytvorený pre špedičnú spoločnosť UPS Code
 • 1991 - ITF štandard je čiastočne prepracovaný. NW-7 a Code 128 je zavedený ako JIS- X- 0503
  Vytvorený kód PDF 417 vo spoločnosti Symbol Technologies panem Ynjiun Wangem
 • 1989 - ITF (Interleaved Two of Five) začína prevládať. Symbol Technologies vyvinie PDF 417
  Ted Williams vyvinul viacradovú symboliku v Code 16k (vychádzal z Code 128, ktorý tiež vyvinul)
 • 1988 - Spoločnosť IBM vyvinie binárni kód IBM CODE 412
 • 1987 - Intermec Corporation vytvára kód Code 49
 • 1984 - Seven-Eleven Japan využíva POS systém
 • 1982 - Veritec vyvinie Veri Code. V rovnakom roku je predstavený Code 93
 • 1981 - ITF je použitý pre doručenie balíku v US. UPC - Code 39 je využitý Department of Defense v US ako oficiálny kód (LOGMARS)
  Vytvorenie kódu Snowflake v spoločnosti Electronic Automation
 • 1978 - JAN code je zavedený ako JIS- X- 0501
 • 1977 - vytvorený kód Code 11
 • 1973 - UPC kód (Uniform Product Code) je určený ako základ pre UPIC kód a je používaný pre maloobchod v USA
 • 1972 - Codebar je vyvinutý pre knižky. Čiarový kód je predstavený Japonsku a hlavný predajcovia ho začínajú používať na skúšku
  
ITF kód je vyvinutý spoločnosťou Intermec Technologies
 • 1968 - Je vyvinutý Code 2 z 5.

Rozdiely medzi 2D kódmi

Stack typ - skladaný typ kódu, ako je PDF-417 alebo Code 49. Ide o lineárne poskladanie čiarových kódov nad seba a tým vznikne kód, ktorý sa číta ako horizontálne, tak i vertikálne. Pre jednoduché rozoznávanie, skutočné 2D kódy sú zakódovane väčšinou do štvorcového alebo kruhového tvaru. Najrozšírenejšie sú dnes QR kódy a Data Matrix kódy.

POZNÁMKY

Nechceme Vás tu zastrašovať pri tlači kódov, ale chyby sa najlepšie odstraňujú, keď viete ich podstatu a preto sme zahrnuli na tomto mieste niekoľko poznámok k tlači čiarových kódov.
Väčšinou ide o krajné prípady chýb a porúch. Nebojte sa tlače čiarových kódov!
Najlepších výsledkov značenia čiarových kódov je možné dosiahnuť v statickom režime s vektorovou laserovou technológiou od spoločnosti Solaris S.A. na vhodný povrch. Ďalej veľmi vhodnou technológiou je termotransfer technológia od spoločnosti ITW Betaprint a ďalej by som zaradil inkjet technológiu LEIBINGER a high-resolution tlač s ALE tlačiarňami. Napriek tomu čo sa týka vhodnosti použitia na niektoré materiály a aplikácie, jedna technológie prevláda nad druhou a naopak.
Najčastejšou chybou pri značení s termotransfer tlačiarňou je použitie otočenia čiarového kódu o 90 stupňov, kedy súčtom chýb vzniknutých použitím technológie, ako je pohyb materiálu, typ pásky apod. dochádza k čitateľnosti kódu oproti neotočenému asi 80%. Bez otočenia čiarového kódu je čitateľnosť vskutku skoro 100% (zase záleží na materiále, páske, povrchu, nastavení apod.). Naopak sa nedá použiť otočenie u inkjet technológie. U laserovej technológie je možné značiť v akomkoľvek smere a natočenie vo statickom režimu.
Niektoré kódy, ako vyobrazenie ITF 14, majú rámček okolo kódu, ktorý odhalí chyby pri netlačení napríklad časti termotlačiacej hlavy. Pozor ale na vzdialenosť rámčeku a vlastného kódu, kedy musí zostať bezpečnostne prázdna zóna. Vyobrazený kód EAN 8 má vytlačené značky < > pre vymedzenie prázdnych zón.Pozor na kontrast medzi tlačiacou čiarou kódu a potlačovaným povrchom. Mnohokrát tlač na šedý málo odrazový materiál znižuje čitateľnosť kódu a „lacnejšie“ čítačky kódu majú problémy. Často sa dá stretnúť s tým, že designér navrhne obal výrobku a umiestni rámček pre dotlač čiarového kódu. Tento rámček je často v nekontrastnom pomere k čiarovému kódu, napríklad žltá, zelená farba apod.