Už od roku 2002 riešime Vaše projekty priemyselného značenia.

2D dvojdimenziálne kódy

Z hľadiska vývoja pôvodné kódy niesli iba jednu informáciu, väčšinou číslo. V posledných rokoch ale kódy nesú viac informácii a pomáhajú preniesť dáta z databázy do prevádzky priemyslu, skladu a evidencie.

Vývoj sa začal odchyľovať od jeho pôvodného zámeru a začala sa ukladať celá položka, im prvým počinom bol štandard od spoločnosti Automotive Industry Action Group (AIAG) už v roku 1984. Jednalo sa o štandard pre prepravu tovaru, ktorý definoval popis pomocí 4 zložených kódov CODE 39. Pôvodne sa jednalo o nosnú informáciu o čísle dielu, množstve, dodávateľovi a sériovom čísle. Napriek tomu k prvému 2D (dvojdimenziálnemu) kódu dospel vývoj až v roku 1988 od spoločnosti Intermec Corporation a jeho označenie bolo Code 49. Zámer o vývin 2D kódu bol prevedený z dôvodu uloženia viacerých informácii pre priemyslové aplikácie na veľmi malej ploche. Najskôr sa začali používať v lekárstve (napríklad krvné banky) a elektrotechnickom priemysle, kde bola požiadavka na maximum informácii na minimálnom priestore. Neskôr ich výhody začali využívať i aplikácie, kde priestor nebol ich obmedzením. Do dnešných dní bolo vyvinuté a používa sa na 20 rôznych 2D kódov a vyvíjajú sa ďalšie, ale či nájdu tak masové využitie ako u EAN13, to je zatiaľ otázkou budúcnosti.
Popíšeme si najznámejší formáty kódov a to iba informatívne. Nesnažíme sa Vám detailne vysvetľovať zložitosť pri vytváraní kódov, ale hĺbavým dušiam nahliadnuť do tajov kódov a pochopiť, čo sa vlastne často tlačí na termotransferových tlačiarňach JAGUAR, inkjet zariadeniach LEIBINGER JET alebo s laserovými značiacimi zriadeniami od spoločnosti SOLARIS LASER S.A.

2D a 1D kody

STACKED

Čiže skladané kódy a viacriadkové symboliky vznikajú zložením jednodimenzionálnych kódov, skladajúcich sa z čiar a medzier o premennej šírke.

MATRIX CODE

Čiže matricový kód sa často označuje 2D, kde dáta sú definované dvojrozmernými súradnicami tmavých bodov v matrici. Všetky body v matici majú pevný rozmer, ale inú polohu.

ORDINÁRNE ČIAROVÝ KÓD

Je vznešene povedané vertikálne redundantný, čo znamená, že v zvislom smere sú uložené rovnaké dáta. V jeho podstate ide iba o jednorozmerný kód, pričom výška takýchto stĺpcov môže byť zmenšená bez straty informácie a má iba bezpečnostnú funkciu. Čím vyššie budú stĺpce, tým je vyššia pravdepodobnosť, že kód bude čitateľný i pri menšom porušení.

DVOJDIMENZIÁLNE KÓDY

Nesú informáciu ako v horizontálnom tak i vo vertikálnom smere. Inak povedané akékoľvek písmenka akejkoľvek abecedy sú v podstate dvojrozmernými kódmi. Jednoducho musíme sledovať zmenu v oboch osách a tu potom vyhodnotiť.

3D KÓDY

Nazývajú sa tiež Bumpy Barcode. Nie je to nič svetové, pretože ide o obyčajný čiarový kód, ktorý sa líši technológiou tlače a jeho snímaním. Využíva sa tu hĺbka záznamu, teda je embosovaný (vytlačený ako kód na platobnej karte do bankomatu). Snímanie sa potom vykonáva na zmene výškových rozdielov (nejde vôbec o jasové snímanie kontrastu, takže farba značenia nie je dôležitá). Využitie na mechanicky namáhaných aplikáciách.

 • 2010 - GSI DataBar je používaný zákazníkmi pre značenie tovaru
 • 2006 - GS1 DataBar RSS je štandardizovaný podľa normy ISO/IEC
 • 2005 - Bola vydaná pridelená pravidla GTIN. Bol vydaný sprievodca pre nový kód a použitie pre lieky
 • 2004 - Micro QR kód je pridaný do JIS - X- 510
 • 2003 - Čiarové kódy a 2D kódy pre dopravu, prepravu a špedíciu na etiketách sú zavedené ako JIS - X- 515
 • 2001 - Sprievodca pre fakturačný systém používajúci GS1- 128 (USS/EAN -128) je vydaný
  PDF 417 je štandardizovaný podľa ISO /IEC
 • 2000 - EAN / UPC, ITF, CODE 39 a CODE 128 sú štandardizované podľa normy ISO / IEC

  DataMatrix, Maxi Code a WR kód sú tiež štandardizované podľa normy ISO/IEC
 • 1999 - Japonská automobilová asociácia predstavuje QR kód ako štandard pre Kamban
 • 1997 - Japonská Federácia z Asociácie Zdravotníckych Zariadení predstavuje EAN 128 ako štandard
  QR kód je zaregistrovaný ako AIMI štandard (ITS)
 • 1996 - Data Matrix a Maxi Code sú registrované podľa AIMI štandardov (ISI)
 • 1995 - Vyvinutý Aztec Code spoločnosťou Wellch Allyn panem Andy Longracem
 • 1994 - PDF 417 je registrovaný pod AIMI štandardom/USS). DENSO WAVE vyvinie prvý QR kód
  Vytvorenie kódu Super Code panem Ynjiun Wangem a poskytnutie verejnosti
 • 1992 - Code 1 založený panem Ted Williamsem a jeden z verejných známych matrixových 2D kódov
  Maxi Code bol vytvorený pre špedičnú spoločnosť UPS Code
 • 1991 - ITF štandard je čiastočne prepracovaný. NW-7 a Code 128 je zavedený ako JIS- X- 0503
  Vytvorený kód PDF 417 vo spoločnosti Symbol Technologies panem Ynjiun Wangem
 • 1989 - ITF (Interleaved Two of Five) začína prevládať. Symbol Technologies vyvinie PDF 417
  Ted Williams vyvinul viacradovú symboliku v Code 16k (vychádzal z Code 128, ktorý tiež vyvinul)
 • 1988 - Spoločnosť IBM vyvinie binárni kód IBM CODE 412
 • 1987 - Intermec Corporation vytvára kód Code 49
 • 1984 - Seven-Eleven Japan využíva POS systém
 • 1982 - Veritec vyvinie Veri Code. V rovnakom roku je predstavený Code 93
 • 1981 - ITF je použitý pre doručenie balíku v US. UPC - Code 39 je využitý Department of Defense v US ako oficiálny kód (LOGMARS)
  Vytvorenie kódu Snowflake v spoločnosti Electronic Automation
 • 1978 - JAN code je zavedený ako JIS- X- 0501
 • 1977 - vytvorený kód Code 11
 • 1973 - UPC kód (Uniform Product Code) je určený ako základ pre UPIC kód a je používaný pre maloobchod v USA
 • 1972 - Codebar je vyvinutý pre knižky. Čiarový kód je predstavený Japonsku a hlavný predajcovia ho začínajú používať na skúšku
  ITF kód je vyvinutý spoločnosťou Intermec Technologies
 • 1968 - Je vyvinutý Code 2 z 5.

Druhy kódov

Kód používa malé kruhovité znaky a celý kód vypadá ako kruh so sústrednými kružnicami, na ktorých sú jednotlivé značky. Jeho vhodnosť predurčila jeho použitie, pretože sa hodí hlavne pre lesklé, zakrivené kovové povrchy, ako sú chrómové a nerezové materiály, prevažne v chirurgii. Vyvinutý bol spoločnosťou Lynn Ltd., 912 North Main Street, Ann Arbor, MI 48104 313-996-1777(v),663-7937(fax). United States Patent 5554841

Kód bol vyvinutý istým Dr. Warren D. Littem z University of Victoria a je jeho vlastníkom, presnejšie skôr Array Tech Systems z Kanady. Kód je vzhľadovo veľmi zaujímavý a skladá sa z jednotlivých 6 stien s patentovaným doplnkovým ohraničením, ktoré sa tlačia jednotlivo alebo združene do skupín. Výhodou je zaznamenanie až 100 znakov a dá sa ho čítať až na vzdialenosť 50 metrov. Jeho optimalizácia potom dovoľuje čítanie na veľké vzdialenosti a za premenných svetelných podmienok. Takúto hlavnú aplikáciu bolo sledovanie pohybu rezného dreva. ArrayTech Systems, 3115 Wessex Close, Victoria, BC, Canada V8P 5N2, 604-592-9525 (voice and fax) United States Patent 5202552

Kód bol vyvinutý v spoločnosti Welch Allyn Inc. Istým pánom Andy Longacrem až v roku 1995. Jednou z jeho výhod je použitie verejnej domény. Jeho prednostami sú ľahká tlač a tiež dekódovanie, pretože symboly sú štvorcového tvaru vo štvorcovej mriežke so štvorcovým zameriavaním (bullseye – býčie oko) uprostred symbolu. Jeho najmenší rozmer je 15x15 modulov a najväčší je 151x151 modulov. Najmenší kóduje 13 číslic alebo 12 písomných znakov, teda ekvivalent podobný EAN 13, čo do počtu znakov. Ale u najväčšieho je možné kódovať 3832 čísel a 3067 písomných znakov alebo 1914 bitov dát. Pri tlači symbolov nie je treba žiadne jeho biele ohraničenie zvonka symbolu. Je celkom definovaných 32 rozmerov a užívateľ si môže zvoliť Reed Solomonovo chybové číslo kódovania v rozsahu 5% až 95 % dátové oblasti. Doporučená úroveň je 23% dátového priestoru plus 3 kódová slova.
Dá sa kódovať všetkých 8 bitov. Hodnoty 0 až 127 sú interpretované ako znaky sady ASCII, zatiaľ čo hodnoty 128 až 255 sú interpretované ako ISO 8859-1, latinkou číslo 1, teda znaková sada pre prevažne anglicky, francúzsky hovoriace zeme, inak povedané bez české diakritiky. Ďalšou výhodou je možnosť zakódovať dve slova mimo dátovú oblasť. FNC1 pre kompatibilitu so staršími aplikáciami a ECI únikovú sekvenciu pre štandardné dekódovanie informácie o interpretácií správy. Inak povedané jedno a dvojvrstvové symboly používajú pre opravu chýb 6 bitové kódové slová, zatiaľ čo u dvou a trojvrstvových symbolov je použitá pre opravu chýb 8 bitové kódové slová. Hoci 4 vrstvové symboly obsahujú kódovanie 76 bitových slov, nanajvýš 64 z nich môžu byť dátové slova.

Malý Aztec Code je špeciálne priestorovo úsporná verzia Aztec Code pre kódovanie kratších správ (až 95 znakov). Priestor je uložený odstránením jednej sady krúžkov z identifikačného vzorku, čo eliminuje referenčné siete a používa kratší režim správy, ktorá obmedzuje symboly na štyri dátové vrstvy; inak sú kódovacie pravidla obecne rovnaké ako u štandardného Aztec Code. Malé symboly Aztec sú celkom kompatibilné so štandardnými Aztec symbolmi, takže tieto dva typy môžu byť použité v aplikáciách spoločne.
Existujú štyri možné veľkosti malého Aztec Code. Rovnako ako u štandardného Aztec Code, jedno a dvojvrstvové symboly používajú 6 bitové kódové slová pre korekciu chýb, zatiaľ čo tri a štvorvrstvové používajú 8 bitové kódové slová. Napriek tomu 4 vrstvové symboly obsahujú kódovanie 76 bitových slov, nanajvýš 64 z nich môžu byť dátové slova. Teda malý Aztec Code je obmedzený na kódovanie 512 bitov dát (typicky asi 95 znakov alebo 120 číslic).

viac na TKB-4.com. United States Patent 5591956

Codablock je kódovacia symbolika od spoločnosti ICS Identcode-Systeme. Bola predstavená pánom Heinrichom Oehlmannom a vychádza pôvodne z originálu Code 39.

Každý symbol Codablock obsahuje od 1 do 22 rad. Počet znakov na rade je daný funkciou x rozmerov symbolov. Inými slovami každá rada môže obsahovať rozdielne množstvo znakov.
Každý symbol má štart a stop skupinu stĺpcov, ktoré rozširujú výšku symbolu. Každá rada obsahuje dvojznakový ukazovateľ rady a posledná rada má voliteľný kontrolný znak. Program pre tlač symbolov musí okrem počtu radov ako v ostatných skladaných symbolikách počítať i počet znakov v rade a hustotu tlače tak, aby boli dáta v symbolu Codablock čo najlepšie uložené.

Kód je spojitej, premennej dĺžky, ktorá môže kódovať znakovú sadu Code 39 (10 číslic, 26 písmen, priestor a 6 symbolov) a nemá väčšiu hustotu ako symbol Code 39 pri danej hustote tlače. Napríklad, maximálna hustota dát je 56 alfanumerických znakov na štvorcový palec so symbolom pomocou rozmerou asi 7,5 tisícin palca a pomeru pruhu od 2 do 1.

Súčasná verzia Codablock F je tvorená základom Code 128, preto je možné ju čítať so čítačkami pre kódy 128, ale obsahuje pridané informácie a je nutné ju dodatočne dekódovať.
Kód Codablock F obsahuje medzi 2 a 44 riadkami, každý je maximálne do 62 znakov na šírku.
Veľkou výhodou kódu je jeho čitateľnosť laserovými skenermi iba s malou úpravou. Codablock bol prevzatý pre Nemeckú krvnú banku, na identifikáciu krvi. pôvodní patent pre kód by mal byť uložený tu: US Patent číslo 5,235,172.

Bol vyvinutý Tedom Williamsom v roku 1992 a je jedným z prvých verejných domén s maticovým kódom.
Používa vyhľadávací vzor horizontálnych a vertikálnych stĺpcov krížiacich sa uprostred symbolu. Symbol vie kódovať ASCII dáta, dáta pre opravu chýb, funkčné znaky a binárne dáta. Existuje celkom 8 veľkostí v rozsahu od Code 1A do 1H, čo inak povedane znamená pre Code 1A celkom 13 alfanumerických znakov alebo 22 číslic, zatiaľ čo Code 1H znamená 2218 alfanumerických znakov alebo 3550 číslic. Najväčšia verzia meria 134x148 (šírka x výška). Samotný kód môže mať mnoho tvarov ako je L, U alebo tiež T. B V súčasnosti sa používa hlavne v lekárstve pre označenie liečiv a v triedení druhotných surovín.

Nie je uložený ako patent.
Kompletnú a oficiálnu špecifikáciu nájdete tu:
• X5-8, , Uniform Symbol Specification - Code One AIM, Inc

Tento kód vyvinul Ted Williams v roku 1989 ako viacriadkovú symboliku umožňujúcu ľahkú tlač a jednoduché dekódovanie. Tento človek tiež vyvinul Code 128 a preto je štruktúra kódu založená hlavne na tomto kóde, teda Code 128. Iba pre zaujímavosť, názov dostal od jednoduchého počtu 1282, čo je 16384 a skrátene technicky sa to dá napísať ako 16k. Týmto kódom bolo vyriešených niekoľko problémov, aké vznikli u Code 49. Code 16k nevyžaduje veľké množstvo pamäti pre kódovacie a dekódovacie tabuľky a algoritmy. 16K má skladanú symboliku.

Pomocou tohto kódu je možné zakódovať celú 128 znakovú sadu ASCII tabuľky. Maximálna hustota značenia je 208 alfanumerických znakov na štvorcový palec alebo tiež 417 číslic na štvorcový palec. Napríklad vo zdravotníctve symbol Code 16k o rozmeroch 9x15mm môže obsahovať flag znak, 10 ciferné NCD číslo, 5 ciferný dátum spotreby, 10 miestny alfanumerický lot-kód.
Čítanie sa vykonáva s laserovým alebo s CCD snímačom, pričom čítanie rad je v ľubovoľnom poradí, pretože dekodér si ich sám upraví a dekóduje.
Popis kódu je tu: here.
Kompletná PDF špecifikácia je tu: here.
• AIM, Inc X5-5, Uniform Symbol Specification - Code 16K Laserlight Systems, Inc., 900R Providence Hwy., Dedham, MA 02026 (617) 329-3090; Fax: (617) 329-8706

Ide o lineárny symbol obsahujúci Composite 2D elementy. Tento kód je založený na Micro PDF 417 a PDF 417 štandarde. 2D časť obsahuje ucelenú informáciu ako sériové číslo, dátum spotreby, lot-kód, apod. Stavba kódu je premenná. Je nutné definovať dva premenné názvy, napríklad Info 1D pre riadkovú časť a Info 2D pre 2D časť. Potom vytvoríte pomenovaný vzorec, ktorý je výsledkom podelení dvoch predchádzajúcich častí. Pred dekódovaním sú dáta v lineárnej časti oddelené od 2D časti, znakom definovaným vo vzorci. Takže získame časť riadkovú a časť 2D.

Tento kód vyvinula spoločnosť CP Tron Inc. Ide o symbol v tvare štvorcovej matice so zaostrovaním okrajovým obrazcom v tvaru písmena L, vzhľadovo podobný Data Matrix Codu.
United States Patent 5343031.
viac tiež United States Patent 5128526

Toto je celkom odlišný typ kódu, vyvinutý firmou Xerox PARC. Kód je tvorený malými symbolmi, ktoré sú na papiere nanesené iba šedou farbou, pomocou nej sa kódujú binárne dáta vrátane synchronizačných vzorov a chybovej korekcie. Každá značka môže byť veľkosti 0,25mm. Hustota záznamu je impozantných 1000 8-bitových slov na štvorcový palec. DataGlyph je chybovzdorný i pri výskytu atramentových škvŕn, zlých kópií, poškodeniu zošívajúcimi svorkami vďaka vnútornej korekcii chýb a náhodnosti dát. Ďalšou veľmi veľkou výhodou sú možnosti použitia spolu s podkladovým materiálom, kde sa môžu tvoriť loga na pozadí textu.

Berme InfoGlyph ako dvojrozmerný čiarový kód na steroidy. Poštová známka veľkosti InfoGlyph je schopná uložiť naviac adresu Gettysburgu.

Technológia InfoGlyph je iba šifrovaná symbolika, ktorá ponúka užívateľovi väčší počet technik bezpečného vrstvenia. Môže byť skryto zasadená do loga alebo doterajšieho stavu matematické kódové základne, čo znemožní falšovanie.
InfoGlyph môže byť generovaný tak, aby značka obsahovala úplné údaje o výrobku, na ktoré je obmedzený prístup v závislosti na prístupových právach dekodéru, alebo môže obsahovať iba kľúčový kód, ktorý presmeruje na zabezpečené databázy alebo akúkoľvek ich kombináciu. Okrem toho InfoGlyph môže generovať takmer akýkoľvek tvar, s potlačou s úzkymi pásmi UV atramentu, magnetického atramentu zmiešaného s kontrastnými farbami a/alebo vrstvené s mikro taganty (???), ktoré vyžadujú dvojité overenie. Kombinácie, metódy a taktiky sú nekonečné a môžu ponúknuť užívateľovi široký rozsah ochrany.

Unikátny software InfoGlyph je kódovaním schopný zaistiť rozpoznávanie duplicity značiek a automatického odstránenia. V skutočnosti je InfoGlyph tak unikátny, že by sme ho mohli dodávať každému výrobcovi na svete viac ako 300 rokov a nikdy by sa neopakoval rovnaký InfoGlyph dvakrát.

Kód vytvorený v Nemecku spoločnosťou Infoglyph (www.infoglyph.com).

INTACTA.CODE ™ je proprietárny kód vyvinutý Intacta Technologies, Inc. a môže prijať akékoľvek binárne dáta, ako sú spustiteľné súbory, videa, text, zvuk (alebo kombinácie souborov) a potom použiť kompresiu INTACTA.CODE ™, kódovanie a korekciu chýb pre vytvorenie obálky pre dáta, ktoré umožňuje bezpečné zachovanie integrity formátu a obsahu.

Data Matrix
Kód je od spoločnosti CiMatrix a ide o 2D maticový kód, navrhnutý k uloženiu veľkého množstva informácií na malom priestore. Je možné uložiť 1 až 500 znakov, pričom veľkosť symbolu je premenná v rozmedzí strany štvorca až do 35cm. To znamená, že teoreticky je možná informačná hustota až 5*108 znakov na štvorcový palec, ale v praxi to bude nižšie z dôvodu obmedzenia rozlíšenia tlačiacej technológie.

Kód je od spoločnosti CiMatrix a ide o 2D maticový kód, navrhnutý k uloženiu veľkého množstva informácií na malom priestore. Je možné uložiť 1 až 500 znakov, pričom veľkosť symbolu je premenná v rozmedzí strany štvorca až do 35cm. To znamená, že teoreticky je možná informačná hustota až 5*108 znakov na štvorcový palec, ale v praxi to bude nižšie z dôvodu obmedzenia rozlíšenia tlačiacej technológie.

Tento kód má niekoľko zaujímavostí, napríklad symbolika nie je dekódovaná z jedného bodu, ale z relatívnej pozície, preto nie je výsledný kód toľko citlivý na chyby vzniknuté chybami v tlači tak ako čiarové kódy. Spôsob kódovania a hlavne jeho neusporiadanosť alebo rozptýlenie dát, zaisťuje prečítať kód, i keď je časť kódu odtrhnutá! Pre určenie polohy a hustoty záznamu kódu slúžia prúžky dvoch okrajov symbolu Datacode vytlačené ako pevné a zostávajúce dva okraje sú tlačené ako séria rovnako vzdialených štvorcových bodov.
Kód má niekoľko podoznačení, ako je napríklad ECC 00 až ECC 140, čo sú prvé inštalácie a používajú ako kódovanie konvolúciu. Druhou skupinou je ECC 200 a táto už používa Reed Solomonove korekcie chýb. Maximálna kapacita symbolu ECC 200 je 3116 číselných cifier alebo 2335 alfanumerických znakov a symbolov o 144 moduloch na stranu.
Najčastejšie sa používajú na označovanie malých predmetov, integrovaných obvodov a tlačiacich spojov. Výhodou je, že do štvorca iba o 2 alebo 3 mm sa dá uložiť až 50 znakov a symbol sa dá čítať kontrastným pomerom iba 20%.


Čítanie sa vykonáva CCD kamerou alebo CCD skenerom zo vzdialenosti 0 až 914 mm, pri bežnej rýchlosti čítania 5 symbolov za sec. Mimo iné ho používa firma Siemens pre identifikáciu výrobkov.

Je to najskôr zavádzajúce meno, pretože pôvodne sa menoval Softstrim a vytvorila ho spoločnosť Softstrip Systems. Ide o najstaršiu dvojdimenzionálnu symboliku. Teraz je majetkom spoločnosti Datastrip Inc. A ide o patentovaný kódovací a snímací systém umožňujúci tlač dát, grafiky a digitalizovaného zvuku na papier vo veľmi komprimovanom formáte a následné čítanie počítačom. Taká mechanická záloha dát.

Kód sa skladá z maticového vzoru obsahujúce veľmi malé pravouhlé čierne a biele oblasti. Ďalej hlavička obsahuje detailné informácie o dátach uložených na páske, ako je názov súboru, veľkosť v bitoch, hustota záznamu atď.. Kódovanie je na paritu pre každé kódové slovo. Dátová páska má veľkosť 1,5875 palca až 22,86 palcov. Výhodou je tlač ako na ihličkových tak i na laserových, termotransfer a atramentových tlačiarňach a to na papier, plast, kov.

Je verejne známy ako Philips Dot Code a ide o jednu z množstva symbolík bodových kódov. Symbolika je navrhnutá pre identifikáciu objektov na malom priestore a pre priame označovanie pomocou technológie s malou presnosťou. Ide o štvorcové pole bodov 6x6 až maximálne 12x12 a novšia verzia umožňuje rozlíšenie cez 42 miliónov položiek. Aplikácia kódu je pre označenie laboratórneho skla a označovanie bielizne.

Alebo tiež Distribution Unit Number. DUN 14 je kodifikácia voľby, v ktorej EAN 13 stratí kontrolný znak a pozícia medzi 1 až 8 je pridaná na ľavú stranu. Nový kontrolný znak je počítaný na základe nového kódu. ITF 14 používal kombináciu DUN 14 kódu.

Vysoká kapacita farby formátu čiarového kódu využívajúci pokročilé počítačové zobrazovacie zriadenie spolu s výpočtovým výkonom umožňuje vyššiu hustotu ukladania dát na analógových tlačiacich médiách. Formát dosahuje pomocou iných symbolov tvaru čiarového kódu v kombinácii s viacerými farbami na symbol. Jedná sa o proprietárny kód. Viac informácii je k dispozícii tu: Microsoft Reasearch.

Celý kód sa skladá z blokov buniek, ktoré obsahujú viac ako bit informácií. Toho je docielene pomocou niekoľkých odtieňov šedej alebo farebnej škály, ktorá je väčšinou rovnako prevádzaná na stupne šedej. Hustota informácii je od 640 bitov na jeden palec štvorcový až po viac ako 40.000 bitov na štvorcový palec za použitia farebnej sublimačnej tlačiarne. Číta sa za pomoci plochých skenerov pri rozlíšení 400x400 dpi. Použitie je väčšinou pre uloženie dodatočných textových informácii na zadnej strane platobných kariet alebo na identifikačné karty v medicíne. Kód vyvinutý spoločnosťou Robot Design Associates.

Ide o binárny Code 412, je kontinuálny a obsahuje alfanumerickou symboliku s nastavením 35 znakov a bol vyvinutý spoločnosťou IBM v roku 1988. Kontrolný súčet je vypočítaný z Modulo 35. Každý znak má 4 čiary s 12 elementami. Existujú varianty s presne definovanou šírkou a sú teda omnoho rýchlejšie na čitateľnosť.
Kód má tieto vlastnosti:
35 alfanumerických znakov, 12 elementov na znak, 4 čiary na znak, 8 medzier na znak, synchronizačný znak je obsiahnutý pre prvý element každého znaku. Synchronizačné značky dovoľujú samosynchronizáciu. Pretože IBM BC 412 obsahuje štart a stop znaky, tak je povolené iba čítanie v jednom smere.

Pôvodne bol označovaný ako UPS Code, pretože bol vytvorený práve v Unites Parcel Service v roku 1992, teraz ho vlastní Uniform Symbol Specification Maxi Code AIM, Inc.. Napriek tomu to vypadá, že kód je zložený zo štvorcových bodov, tak pole o rozmere 1x1 palec je rozdelené do 866 navzájom prepojených šesťuholníkov, čo umožní až o 15% vyššiu hustotu ako u klasického kódu so štvorcovými bodmi, ale zase to vyžaduje tlač na tlačiarňach s vyšším rozlíšením, ako sú termotransferové alebo laserové tlačiarne. Na zaostrenie čítačky slúži zaostrovací bod, tzv. bull eye (bičie oko).
Šesťuholníky sú umiestnené okolo kruhového bodu a môžu byť čierne, biele alebo šedé. Kódovacia kapacita je 596 bitov.


Hustota záznamu je pre veľkosť 1x1 palec asi 100 ASCII znakov. Symbol je čitateľný i pri 25% poškodení, vďaka jeho rozložení a číta sa pomocou CCD kamery alebo skeneru.

Podľa názvu je vidieť, že sa jedná o odvodenie z PDF 417 kódu a ide v podstate iba o obmedzenie možnosti veľkosti symbolov a korekciu chýb. Symbolika umožňuje uloženie 150 bitov, 250 alfanumerických znakov alebo 360 číselných cifier, a to vďaka 3 kompresným režimom - pre dáta, text, čísla.

Dvojdimenzionálny kód odvodený od QR code, ale s menšou možnosťou počtu znakov a dát. Vďaka obmedzeniu dát je kód menší.

Jedná sa o kód vytvorený a vlastníci spoločností Omniplanar Inc. Ide o štvorcovú maticu, z ktorej sa dajú vzorkovou metódou získať dáta v buď malom rozlíšení pre sledovanie pohybu, triedenie, ale i vo veľkom rozlíšení prepravného prehlásenia. Z tohoto výkladu je jasné, že kód je predurčený práve pre logistiku ku sledovaniu jednotlivých zásielok.
MiniCode bol vytvorený spoločnosťou Omniplanar, Inc.
US patenty: 5,153,418; 5,189,292; 5,223,701

Ide o skladaný kód vytvorený v spoločnosti Symbol Technologies panem Ynjiun Wangem v roku 1991. Zmyslom písmen PDF je nasledujúce – Portable Data File a symbolika je zložená zo 17 modulov, kde každý obsahuje 4 prúžky a medzery, preto oných 417. Prínosom je, že kód je verejnou doménou. Ide o dvojdimenzionálny kód s veľmi vysokou informačnou kapacitou a schopnosťou detekcie a oprav chyb pri poruche kódu. Má jeden podstatný rozdiel v poňatí čiarových kódov. Na rozdiel od ostatných čiarových kódov, ktoré obvykle slúžia ako kľuč k prehľadávaniu databáze externého systému, PDF 417 si nesie všetky informácie so sebou a stáva sa tak nezávislým na vonkajšom systéme. Slúži ku kódovaniu nie len bežného textu, ale i grafiky alebo tiež špeciálne programovacie inštrukcie k nastaveniu apod. Veľkosť dátového súboru môže byť až 1,1 kB.

Príkladom použitia môžu byť najrôznejšie identifikačné karty, vodičské preukazy (väčšinou použité v USA) alebo v lekárstve zakódovanie diagnózy pacientov. Hustota kódu je 1000 až 2000 znakov na symbol pri informačnej hustote medzi 100 až 340 znakmi. Dá sa ho čítať ručným laserovým snímačom alebo tiež CCD snímačom. Na adrese www.symbol.com sa dá nájsť ovládač pre Windows umožňujúci tlač tohto kódu a vytvorenie kódu do schránky a následne jeho vloženie.

Pharmacode je použitý pre Online Security Control vo farmaceutickom baliacom procese. Veľká tlačiaca tolerancia nemá efekt na schopnosť čítania čiarového kódu.

QR Code alebo tiež Quick Response Code – kód s vysokou rýchlosťou odpovede. Ide o maticový – matrix - kód vytvorený v spoločnosti Nippondenso ID Systems a je verejnou doménou. Symboly QR Code sú štvorcového tvaru a dá sa ich jednoducho identifikovať pomocou svojho vzorku z vložených striedajúcich sa tmavých a svetlých štvorčekov v troch krajných rohoch symbolov. Maximálna veľkosť symbolu je štvorec o 177 moduloch, ktoré umožňujú kódovať 7366 číselných znakov alebo 4464 alfanumerických znakov. Jednou z mnoho výhod tohto kódu je práve kódovanie znakov japonské Kanji a Kana. QR Code je pro svoj identifikačný vzor navrhnutý pre rýchle čítanie pomocou CCD kamery a technológie digitálneho zapracovania obrazu.
Viac informácii nájdete tu: here. United States Patent 5726435

Ide o už spomínaný kód Aztec Code, ale je jeho priestorovo menšia verzia. Je určený pre kódovanie kratších správ do 95 znakov. Na druhú stranu úspory miesta sa dosiahlo hlavne obmedzením kódu, ale dekódovanie je rovnaké ako u štandardného kódu, preto sa dá často stretnúť so zamieňaním týchto kódov. Existujú 4 možné veľkosti Small Aztec kódu a znaky sú obmedzené na kódovanie 512 bitov dát (typicky okolo 95 znakov alebo 120 číslic).

Tento kód bol vytvorený v spoločnosti Info Imaging Technologies a to pre použitie pri prenosoch na dátových binárnych súboroch a k tlači na veľké plochy. Je vhodný k faxovému prenosu alebo dekódovaniu z papiera.

Ide o kód vytvorený v spoločnosti Electronic Automation Ltd. v roku 1981. Jedná sa o štvorcové pole s diskrétnymi bodkami, niečo podobné ako Dot Code od Philipse. Z priestoru o rozmeroch 5x5 mm sa dá dekódovať až 100 číslic. Užívateľom voliteľná úroveň samoopraviteľnosti umožňuje čitateľnosť symbolu poškodeného až zo 40% plochy. Najčastejšie je kód používaný v lekárstve a je nanesený na povrch mnohými metódami tlače.

Kód bol vytvorený veľmi aktívnym mužom na poli čiarových kódov, pánom Ynjiun Wangom v roku 1994 a je verejnou doménou. Symbolika používa rámcovú štruktúru (paket) odlišnú od štruktúry viacriadkovej symboliky. Sú tu predpísané presnosti v horizontálnom umiestnení symbolov v pakete, ale je tu omnoho väčšia voľnosť v umiestení paketov horizontálne a vertikálne ako u viacriadkových symbolík. Rámcová štruktúra Super Code zaisťuje, že každé kódovanie znakov alebo opravné kódové slovo susedí so znakom určujúcim adresu paketu. Sekvencie kódových slov teda neberie ohľad na to, ako sú rámce usporiadané, vďaka čomu nie je nutné použiť pravouhlý tvar a pakety spolu tiež nemusia susediť.
Maximálny počet znakov na symbol pri najnižšej úrovni chybovej korekcie je 4083 alfanumerických znakov a 5102 číslic alebo 2546 bitov. Na opravu chýb sa používa Reed Solomonova algoritmu a užívateľovi je navrhnutý výber jednej zo 32 opravených chýb.

Jedná sa o kód vyvinutý pre telekomunikačný priemysel. Je uspôsobený pre zmenu medzi súčasným štandardom na základe kódu 39 a dvojdimenzionálnym kódu PDF 417, ktorý ho bude nahradzovať. Je zložený zo dvoch symbolík, a to 6 čísel a Micro PDF 417, ktorý je dekódovaný ako séria čísel. Dáta medzi jednotlivými kódmi sú oddelené ASCII kódom o hodnote 29.

Ultracode bol vyvinutý firmou Zebra Technologies a je šírený ako verejná doména. Symbol je zložený z pásov premennej dĺžky zložených zo stĺpcov pixelov s nekritickými šírkami. Kód zahrňuje číselné a alfanumerické režimy s pokročilými opatreniami pre jazykovú lokalizáciu a s voliteľnými úrovňami opravné korekcie podľa Reed Solomonovej korekcie. Podporuje sa ako čiernobiela, tak i farebná verzia s vysokou hustotou. Symbolika zahrňuje páry zvislých (vertikálnych) stĺpcov s buď 7 monochromatickými (tmavá/svetlá) alebo s 8 farebnými (typicky biela, červená, zelená, modrá, tyrkysová, magenta, žltá a čierna) bunkami k dekódovaniu každého údaju ako sú miesta na znakovej sade, jedná zo 43 skupín jazykových sad.

Symbolika sa líši od väčšiny 2D kódov, pretože je veľmi podobný lineárnym čiarovým kódom čo do rozmerov a nie je navrhnutý ako veľkokapacitná symbolika. Jeho najväčšou výhodou je priama tlač s malou presnosťou linearity.