Viac ako 16 rokov riešime projekty priemyslového značenia.

O Leonardo technolgy

Již více jak 15 let nabízíme služby a zařízení v oblasti automatizace průmyslového značení na českém a slovenském trhu.

Október

Zúčastnili sme sa, už tradične, Medzinárodného strojárenského veľtrhu v Brne. Divízie technológie a servisu predstavila komplementárnu spoluprácu laseru, inkjetu s verifikáciou tlače, s prepojením do ERP a MES systému riadenej výroby softwarem NiceLabel na jednej automatickej linke. Divízia spotrebných materiálov pre termotransferové tlačiarne predstavila novinky v oblasti TTR pások, etikiet, a TTR tlačiacich hláv.

Začala výstavba novej hlohoveckej haly, ktoré rozšíri už zastavané zázemie a poskytne omnoho viac zastrešeného priestoru pre sklad, výrobu a nástrojáreň.

September

Verifikátory kódov od firmy Microscan prechádzajú po 2 rokoch pod krídla veľkej japonské firmy Omron. Očakáva sa vyššia podpora, rýchlejšia odozva na dotazy a silné zázemie s veľkými skúsenosťami. 

August

Uskutočnili sme nákup pozemkov v meste Piešťany so zámerom výstavby novej prevádzkarne so zázemím pre servis a školiace stredisko Leonardo technology Slovensko. Počítame s veľkým rozvojom a rozšírením na Slovensku, kde chceme byť viac reprezentatívny. Ide o dôležitý medzník v histórii Slovenskej pobočky Leonardo technology.

Júl 2017

Leonardo technology získalo na medzinárodnom meetingu ocenenie od spoločnosti ITW Allen Coding za úspešnú spoluprácu, ktorá trvá už viac ako 10 rokov.

Máj 2017

Zúčastnili sme sa medzinárodného strojárenského veľtrhu v Nitre. Predstavili sme najnovšiu technológiu v oblasti priemyselného značenia pre optimalizáciu výrobných procesov pomocou laserov, inkjetov, hires tlačiarni a ďalších značiacich technológií a novinky pre optimalizáciu termotransferovej tlače.

Apríl 2017

Solaris Laser ocenil spoločnosť Leonardo technology významnou cenou TOP 3 SOLARIS LASER WORLDWIDE SELLER, ktorá zaradila našu spoločnosť medzi najväčších predajcov a integrátorov laserových značiacich zariadení Solaris na svete.

Marec 2017

Výstava AMPER 2017 - Na našom stánku sme prezentovali služby a zariadenia z oblasti automatizácie priemyselného značenia. Doslova hitom veľtrhu bol najrýchlejší inkjet na svete Leibinger Jet3up RAPID, ktorý značil rýchlosťou 1000 m/min a ktorý pre seba utrhol jedno z 10 ocenení tohto veľtrhu za najlepší exponát!

Január 2017

Ukazuje sa stáli trend rastu spoločnosti a ekonomických ukazovateľov a podnik reaguje na nárast dopytu v obore.

Ľahké hodnotenie výkonnosti podniku načrtnú nasledujúce pozitívne čísla.
Úspešne ukončený rok 2016 s obratom 140 mil. Kč (5.147.000 Eur).
Medziročný nárast je o 23 mil Kč, čo činí 20% nárast.
Zvýšil sa priemerný počet zamestnancov medziročne z 23 na 25 ľudí.
Vlastná výroba bola navýšená o 3 mil Kč. Finančné zdravie podniku, nízka miera zadlženosti a dlhodobá stabilita hrá významnú rolu pre ďalšie investície v roku 2017 do stavby priemyselnej haly, vývoja a do nových technológií.

Rýdzo česká spoločnosť Leonardo technology je celkom transparentná svojou štruktúrou vedenia a ekonomickými ukazovateľmi, čo dáva jasnú predstavu o svojich dlhodobých zámeroch na trhu, úprimné a priame jednanie so zákazníkmi.

Október 2016

Tohtoročným rokom sa Leonardo posunul na pozíciu výrobcu a dodávateľa inkjet tlačiarni s vysokým rozlíšením. Najdôležitejším krokom je podpísanie medzinárodného kontraktu na dodanie tlačiarni Leonardo technology JetSet s firmou AMACO. A tým otvorenie dverí dodávkam tlačiarni nie iba do Európy, ale i Ameriky a Ázie. Česká tlačiareň s vysokým rozlíšením tlače je primárne určená pre Pharma Medical produkciu, kde potlačuje obalový materiál v thermoforming baliacich linkách. Vďaka tomuto kontraktu bude balenie napríklad operačných setov niesť potlač od českej tlačiarne a to bez hraníc a kontinentov. Sme hrdí, že české hlavy z Leonardo tímu sa dokázali zaradiť do veľmi malého počtu výrobcov podobných tlačiarni. Je to dôvod k oslavám, píše sa tu história digitálnej tlače a to nie iba v českých krajinách, ale na celom svete.

Výstava MSV Brno zamarená na Automatizáciu prilákala prekvapivo viac návštevníkov. Leonardo technology svojim zamieraním na automatizáciu priemyselného značenia cielil do správnej skupiny návštevníkov. Prvýkrát sa na našom stánku objavili nádherné hostesky a obchodný tím Leonarda ladil svojimi oranžovými topánkami. Výstava priniesla skutočné kontakty vedúce k ďalším firmám, a to na oboch stánkoch ako je divízia priemyselného značenia a divízia spotrebných materiálov.

September 2016

Hrdý distribútor Leonardo technology sa zúčastnil medzinárodného stretnutia distribútorov spoločnosti Paul Leibinger, tento krát na Tenerife. S nemeckou precíznosťou organizované stretnutie, na ktorom bolo prezentované niekoľko kľúčových inštalácií a projektov, podtrhlo dôležitosť výmeny informácii ako z európskeho trhu, tak i celosvetového. Inkjet systém Leibinger Jet2neo naplňuje očakávania a presadzuje sa v potravinárstve na aplikácie dátumovania produktov. Svojím uzatvorením trysky Sealtronic je úplne bezkonkurenčný. Otvárajú sa nové trhy a na už existujúcich sa presadzuje stále viac kráska inkjet Leibinger Jet2neo. Len ju skúste v novej verzii "D" - Dust protect - odolné na prašné prostredie.

Júl 2016

Z časových dôvodov, ako bude postavená nová hala Hlohovec, bola prevedená inštalácia zámočníckej dielne v Hlohovci. Jedná sa o zostavu novej kontajnerovej dielne zloženej z troch modulov. Modulárna zostava dielne tak rozšírila kapacitu pre výrobu ako dopravníkových systémov, tak i konštrukciu z hliníkových profilových systémov pre automatizáciu. Rozšírenie týmto smerom je nutnosťou pre ucelené dodávky technológií od jedného dodávateľa a z jedného miesta, kde sa eliminuje riziko nekoordinovanosti termínov externých dodávateľov a výsledkom je presné dodržanie termínov dodania.

Máj 2016

Účasť na malej výstave For Industry Praha, kde sa prezentovala divízia spotrebných materiálov.

Výstava MSV Nitra Slovensko, kde sú dva stánky Leonardo technology, ako divízia Automatizácie priemyselného značenia, tak divízia Spotrebných materiálov. Výstava nesplnila očakávania, nebol dostatok návštevníkov, vyťaženosť je minimálna. Výstavníctvo na Slovensku nemá tradíciu a návštevnosť je oproti minulým rokom a Českej republike omnoho nižšia.

Apríl 2016

Bol predstavený najrýchlejší CIJ inkjet Leibinger s rýchlosťou značenia viac ako 1000m/min. Najočakávanejší prírastok do skupiny tlačiarni JET3up na tento rok. Tlačiareň je síce testovaná až na rýchlosť 1.200 m/min, ale je prezentovaná s určitou rezervou tlače. Názve tlačiarne je Leibinger JET3up Rapid. Spoločnosť Paul Leibinger GmBh si po celú dobu existencie zachováva status rýdzo súkromnej rodinnej spoločnosti, ktorá nie je akcionármi tlačená do generovania zisku. Tento blahoľubí základ umožňuje investovať nemalé prostriedky späť do vývoja a je generátorom stále nových a inovatívnych myšlienok.
Zahájenie procesu k získaniu stavebného povolenia na prístavbu novej výrobnej haly Leonardo technology. Nová hala bude na mieste súčasného parkoviska a rozšíri sa na viac ako dvojnásobok skladových a výrobných priestorov.

budova hlohovec

Názov projektu: Vybudovanie školiaceho strediska spoločnosti Leonardo technology s.r.o.
Registračné číslo projektu: CZ.01.2.07/0.0/0.0/15_003/0001535

Popis projektu: Projekt je realizovaný v rámci Operačného programu Podnikanie a inovácie pre konkurencieschopnosť. Predmetom predkladaného projektu je úprava zastaranej, priestorovo a technicky nevyhovujúcej budovy, na nové moderné školiace stredisko, ktoré umožní rozvoj podnikateľských aktivít spoločnosti Leonardo technology s.r.o. Súčasťou projektu je i nákup špecifického vzdelávania pre zamestnancov. V naviazanosti na výstavbu školiaceho strediska budú zintenzívnené školiace aktivity s celom zdokonalenia už daného systému vzdelávania. Vďaka zvyšovaniu kvalifikácie, znalostí a profesnej odbornosti pre zvládanie nárokov kladených trhom bude posilnená konkurencieschopnosť spoločnosti. Realizácia projektu je stanovená od 5. 8. 2015 do 31. 10. 2017.
Projekt je spolufinancovaný Evropskou úniou.

Marec 2016

Výstava Amper 2016, divízia spotrebných materiálov a divízia technológie - automatizácia priemyselného značenia.

Február 2016

Výstava Embax Print - prezentácia divízie spotrebných materiálov. Prekvapivo vysoká návštevnosť výstavy, nové umiestenie v hale G. Prvé prezentačné video vlastnej produkcie termotransferových páske, vlastný výsek etiket a logistika. Kultúra výroby je na vysokej úrovni a využíva vysokého štandardu logistiky a skladu Leonardo technology.

Započatie stavby novej prevádzkarne a školiaceho strediska Leonardo technology Říčany.

budova ricany

Január 2016

Získanie ocenenia od významného európskeho výrobcu laserov Solaris Laser SA. Prevzatie ocenenia pre Leonardo technology bolo priamo od prezidenta spoločnosti pána Dr. Lecha Boruce.
Solaris Laser ocenil Leonardo technology diplomom za uplynulý rok 2015, kde sme inštalovali lasery do aplikácii na zvárané plasty, dekoráciu materiálov a zaistili sme softwarové úpravy, ktoré posunuli Solaris Laser eště dalej v priemyselných aplikáciách a implementáciách. Presnejšie je to ocenenie ....for creative and partnership cooperation, inovative exploration of new business areas resulting in excellent sales in year 2015.


Prehĺbenie spolupráce s firmou EuroPlus Slovinsko a hlbšia diskusia nad vývojovou spoluprácou, kde sme sa stali testovacími partnermi pre nové verzie software NiceLabel. Naše realizácie aplikácií software na dotykových priemyselných paneloch ukázala smer využitia potenciálu software NiceLabel Power Form a prispela k priamej diskusií s vývojármi softwaru v spoločnosti EuroPlus. S technikmi Leonardo sme schopný zabezpečiť veľmi zložité aplikácie ako sú serverové inštalácie a cloudové prepojenia, previazané s dátami z MS Navision, SAP R3 a inými ERP systémami.

December 2015

Ukončujeme rok s najväčším počtom projektov a tomu odpovedá i finančný stav firmy. Obrat českej spoločnosti Leonardo technology je 117.500.000 Kč (4.340.000 Eur), čo je medziročný nárast o 34 mil. Kč ( 1,3 mil Eur year-on-year). Obrat Slovenskej pobočky Leonardo technology stúpol na 695.000 Eur. Kultúra organizácie firmy sa stále vyvíja a zdokonaľuje a správne nastavenie je vidíte na niekoľkých ukazovateľoch. Zlepšila sa ziskovosť firmy vďaka optimalizácií servisného oddelenia a projektového vedenia zákaziek. Výrobný sektor Leonardo technology s divíziou Spotrebných materiálov (termotransferové pásky, etikety) vykázal razantný medziročný nárast. Z hľadiska kultúry evidencie skladu bolo potreba rozšíriť i skladové klimatizované priestory pre divíziu Spotrebných materiálov. Celková veľkosť organizácie vykazuje nárast počtu zamestnancov a tento trend bude pokračovať i v roku 2016. Nastavenie spoločnosti je otvorené k realizácií veľkých projektov a prepojeniu s nadnárodnými spoločnostmi.

Výhľadom do budúcna je podpísanie zmluvy a zahájenie stavby novej prevádzkarne v Prahe (lokácia Říčany) v roku 2016 a predpokladaným dokončením v rovnakom roku. Začali prípravné práce pre rozšírenie prevádzakrne v Hlohovci, kde sa počíta s podporou divízie Automatizácie. Predpokladá sa vybudovanie novej haly, nadväzujúcej na už postavenú prevádzkarňu Hlohovec. Jednoposchodová prízemná moderná prístavba bude o predpokladanej ploche až 300m2, bude riešiť logistické usporiadanie a tiež logickou nadväznosť na jednotlivé prevádzky a potreby vo firme. Na rok 2016 bolo naplánovaných niekoľko zahraničných školení u našich dodávateľov a získanie hlbších znalostí z technológie priemyselného značenia, rovnako tak bolo i naplánované školené zo strany dodávateľov u nás. Trend prezentácie firmy bude pokračovať účasťou na významných priemyselných veľtrhoch v Českej a Slovenskej republike, Amper, MSV, Embax, For industry. Stále pokračuje vývoj vlastnej tlačiarne s vysokým rozlíšením JetSet, ktorá je vo svete predávaná pod obchodným nazvem AMACO D-JET. Strategické uzavretie zmluvy so spoločnosťou AMACO Ing. Vonach GmbH Austria prinieslo niekoľko objednávok na uvedený systém a partnerstvo s výrobcami baliacich liniek ako je napríklad Multivac.

Získanie prestížneho ocenenia od spoločnosti Paul Leibinger, Most Innovative Distributor Worldwide 2014/2015. Spoločnosť Leonardo technology získala ako jediná ocenenie medzi 80 celosvetovými distribútormi. Sme hrdý na získanie tak prestížneho ocenenia, ktoré je záväzkom do budúcej a ešte viac prehlbujúcej spolupráce so spoločnosťou Paul Leibinger.

obrat 2016

November 2015

Vystavujeme ako partner spoločnosti Amaco na výstave Compamed Düsseldorf. Naša tlačiareň JetSet je inštalovaná na baliacej linke a prezentuje svoje možnosti tlače a značenia naplno v prevádzke, ako na skutočnej výrobnej linke. Veľký záujem o tlačiareň a jej ľahké ovládanie podporuje nadšenie vo vývoji a potvrdzuje správny smer vo výrobe tohto typu tlačiarne, ktorá našla svoje miesto na málo obsadenom trhu. Výstavou sa otvárajú dvere pre tlačiareň JetSet nie iba na európsky trh, ale i ďalej do celého sveta. Prvá inštalácie sú na Slovensku a pokračujú do Rakúska a Nemecka.

September 2015

Pharma konferencia, kde sme ako strieborný partner a predstavujeme tiež Leonardo JetSet tlačiareň.

Úspešná výstava MSV Brno, kde je celý stánok zasieťovaný a na dotykových priemyselných počítačoch s IP64 je spustená aplikácia NiceLabel pre diaľkové ovládanie tlačiarne na stánku. Predstavujeme Jet3up a hneď ju máme prepojenú s VNC viewer. Nový laser Solaris EFLS (Enhanced fiber laser Solaris). Spoločnosť Leonardo technology prispieva ku kultivácií automatizácie priemyselného značenia a zavádza svetové novinky na český a slovenský trh.

August 2015

Spoločnosť LVS, dodávateľ verifikátorov 2D a 1D kódov, bol predaný firme Spectric plc. a zaradený do divízie Microscan Systems Inc., ktorá má veľmi veľké skúsenosti s kamerovým snímaním kódov.

Jún 2015

Dodávateľ termotransferových tlačiarni a print and apply aplikátorov, Avery Dennison, predal svoju divíziu spoločnosti Possehl Group a znovu sa vyzdvihuje do výšin spoločnosť Novexx ako nezávislý pokračovateľ vývoju a výroby termotransferových tlačiarni a aplikátorov pod staronovým názvom. Velikán s veľkým menom Avery Dennison odchádza z trhu tlačiarni a aplikátorov a zostáva na trhu spotrebných materiálov (etikety).

Máj 2015

Výstava MSV Nitra Slovensko. Prezentácia slovenskej pobočky Leonardo technology na najprestížnejšej výstave Slovenska, spoločne s divíziou spotrebných materiálov. Leonardo technology sa prezentoval na dvoch stánkoch. Ako novinka bol prvýkrát ukázaný nový Solaris eSolarMark + inkjet tlačiareň Leibinger JET3up.

Apríl 2015

Výstava For Automation Praha. Divízia spotrebných materiálov pre termotransferové tlačiarne sa prezentovala na priemyselnej výstave ako výrobca etikiet a divízia konvertujúca termotransferové karbónové pásky z Jumbo rolí. Ako výrobca spotrebných materiálov má Leonardo technology kompletnú kontrolu nad spotrebným materiálom.

Marec 2015

Získanie prestížneho ocenenia pre JetSet Inkjet tlačiareň s vysokým rozlíšením tlače v kategórií Priemyselného značenia v ankete Produkt roku 2014, časopisu Trade Media. Oficiálne predanie ocenenia prebehlo na výstave Amper Brno. Neutíchajúce nápady a dlhodobé skúsenosti vyústili k návrhu a vlastnej výrobe tlačiarne JetSet s vysokým rozlíšením v systému single pass, špeciálne zamarenou na Pharma a Medical. Leonardo technology sa posúva do vyšších podlaží a stáva sa výrobcom úspešných tlačiarni.

Január 2015

Prvé testy s inkjet tlačiacimi hlavami Konica Minolta pre digitálnu tlač.

Máme riešenie na mieru pre každého!

Elektrotechnika, potravinárstvo, nápojový priemysel, automotive, chémia, kozmetika, mliekarenstvo, zdravotníctvo.

Dohodnite si schôdzku

Aby sme vám zaistili lepšie užívateľské prostredie, používa tento web súbory cookie. Používaním webu s ich užívaním súhlasíte. Akceptovať