Viac ako 16 rokov riešime projekty priemyslového značenia.

Nastavenie parametrov laseru

Jedná sa predovšetkým o výkon laseru, rýchlosť skenovacích zrkadiel, frekvenciu pulzov, nezaostrený spot lúča, opakovanie značenia a vyplnenie tvarov kriviek.

Výkon laseru    
- výstupná sila lúča     
Vyšší výkon znamená tučnejšiu stopu a hlbšie značenie. Naopak nižší výkon znamená presný opak, nedostatočne hlboké značenie, veľmi tenká stopa. Pokiaľ sa výkon preženie tak je prepálený povrch, tepelne poškodený, ohorené okraje.

Rýchlosť skenovacích zrkadiel
- nastavuje rýchlosť pohybu lúča     
Vysoká rýchlosť znamená kratší značiaci čas. Pokiaľ je rýchlosť veľmi vysoká, tak dochádza k nedostatočnému prenosu tepla z laserového lúča a nie je dostatočne vykreslený nápis.

Frekvencia pulzov
- interval pulzov, dávkovanie laseru     
Všeobecne platí, že čím je nižšia frekvencia pulzov, tým je vyššia energia pulzu. Pokiaľ je veľmi nízka frekvencia pulzov a vysoká rýchlosť pohybu skenovacích zrkadiel, tak nie je spojitá čiara lúča na produkte, dochádza k vynechaniu miest a priamka je bodkovaná.

Nezaostrený spot lúča     
- nastavenie zaostrovacieho bodu     
Mimo zaostrovaciu vzdialenosť dôjde k rozostreniu a teda k zväčšeniu stopy lúča. Výkon sa rozloží na väčšiu plochu a je teda menšie poškodenie materiálu. Pokiaľ sa značí do kovu, tak dochádza k žíhaniu materiálu a nie k jeho odstráneniu - na povrchu nie je mechanické poškodenie, ale len kontrastné značenie.

Opakovanie značení     
- nastavuje počet opakovaní značení     
Síce zvyšuje čas na značenie opakovaním tlače, ale zase je možné nastaviť laser tak, aby sa nepoškodzoval materiál a laserový lúč šiel do hĺbky. S každým opakovaním tlače sa odoberá vrstva materiálu a postupuje sa hlbšie.

Vyplnenie tvarov kriviek     
- nastavuje výplň uzatvorených kriviek napríklad 2D kódu     
Výplň tvarov je možné nastaviť veľmi jemné a potom sa zvyšuje doba potrebná na značenie. Veľmi jemné šrafovanie aj väčšie odoberanie materiálu, teda často aj hĺbkou.

Aby sme vám zaistili lepšie užívateľské prostredie, používa tento web súbory cookie. Používaním webu s ich užívaním súhlasíte. Akceptovať